Seminár Pripravovaná reforma systému podpory OZE a KVET

Dátum:
18.9.2017
Organizátor:
sféra, a.s.
Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava
Oficiálna stránka podujatia

Prednášajúci:

JUDr. Rastislav Hanulák - Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., advokát, intenzívne sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti energetiky

Program:

  • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach po novele účinnej od 28.6.2017
  • Pripravovaná novelizácia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a VÚ KVET (dopady na súčasných účastníkov systému podpory, návrh systému podpory po 1.1.2018)
  • Pripravovaná novelizácia zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2018)
  • Pripravovaná novelizácia vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá trhu v elektroenergetike a plynárenstve (s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2018)
  • Novela vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti cenovej regulácie v tepelnej energetike a vyhlášky ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti cenovej regulácie v elektroenergetike

Viac informácií nájdete tu.

Odborní partneri