Smart metering/smart grid: trendy a stratégie v utilitách

Dátum:
22.11.2017
Organizátor:
efocus.sk
Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bratislava
Oficiálna stránka podujatia

Cieľom siedmeho ročníka konferencie, prvej svojho druhu na Slovensku, je komunikovať  nielen praktické skúsenosti zo zavádzania a prevádzky inteligentných meracích koncových zariadení na Slovensku, ale aj ďalšie oblasti energetickej efektívnosti (rozvoj elektromobility, smart home, zelená energia, rozvoj inteligentných sietí, infraštruktúra pre vyššiu energetickú efektívnosť). Konferencia nadväzuje na úspešné minuloročné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo vyše 140 odborníkov z oblasti energetiky.

Konferencia je určená pre široký okruh odborníkov z oblasti utilít, vedúcich riadiacich pracovníkov elektroenergetiky, plynárenstva a vodárenstva, technologických špecialistov z oblasti utilít, IT profesionálov pre utility, manažérov pre projekty meteringu, manažérov pre vzťah so zákazníkmi, vedúcich pracovníkov pre predaj a distribúciu elektriny, plynu a vody, zástupcov regulačných orgánov, dodávateľov infraštruktúry pre smart metering a grid ako aj konzultantov.

Viac informácií o programe a registrácii nájdete na webstránke podujatia.