Seminár Spotrebná daň z elektriny a zo zemného plynu - najčastejšie otázky a problémy z praxe

Dátum:
13.6.2017
Organizátor:
sféra, a.s.
Miesto konania:
sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08 Bratislava
Oficiálna stránka podujatia

Prednášajúci:

  • Ing. Andrea Pavileková

 

 

Program:

  • Platiteľ spotrebnej dane z elektriny a zo zemného plynu
  • Vznik daňovej povinnosti, osoba povinná platiť spotrebnú dane z elektriny a zo zemného plynu, registrácia platiteľa dane z elektriny a zo zemného plynu, oznamovanie zmien údajov vrátane zrušenia registrácie platiteľa dane z elektriny a zo zemného plynu, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, vedenie evidencii
  • Oprávnený spotrebiteľ elektriny a zemného plynu
  • Registrácia oprávneného spotrebiteľa elektriny a zemného plynu, vydanie povolenia na odber oslobodenej elektriny a zemného plynu v nadväznosti na dôvody oslobodenia, oznamovanie zmien údajov vrátane zrušenia registrácie oprávneného spotrebiteľa elektriny a zemného plynu, právo na vrátenie dane, podmienky jeho uplatnenia a zdaňovacie obdobie na vrátenie dane, vedenie evidencií
  • Zovšeobecnené otázky a odpovede k spotrebnej dani z elektriny a zo zemného plynu
  • Najdôležitejšie ustanovenia Daňového poriadku v komunikácii s colným úradom a počas daňovej kontroly
  • Diskusia

Viac informácií nájdete tu.