Seminár Ako sporiť energie rozumne

Dátum:
8.6.2017
Organizátor:
sféra, a.s.
Miesto konania:
sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08 Bratislava
Oficiálna stránka podujatia

Prednášajúci:

  • Ing. Jozef Legény

 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou šetrenia energií v logickej postupnosti, teda od identifikácie potenciálu úspor, k výberu možných spôsobov úspor, ekonomického zhodnotenia vybraných spôsobov úspor až po spracovanie akčných plánov a obstaranie realizácie úsporných opatrení.

Seminár je určený predovšetkým pre verejný sektor, mestá, obce a inštitúcie financované z verejných zdrojov

Program:

  • Spôsoby dosahovania energetických úspor pri prevádzke budov
  • Garantovaná energetická úspora ako spôsob financovania opatrení na zníženie energetickej spotreby
  • Spôsoby obstarania garantovaných energetických úspor
  • Praktické cvičenie

Viac informácií nájdete tu.

Odborní partneri