SNPZ: Smogovú situáciu je možné riešiť zodpovedným výberom zdroja vykurovania

Nepriaznivú smogovú situáciu je možné riešiť zodpovedným výberom zdroja vykurovania a racionálnym prístupom štátu k podpore takých zdrojov vykurovania, ktoré sú k životnému prostrediu a zdraviu ľudí šetrné. Uviedol to výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Ján Klepáč v reakcii na aktuálnu situáciu v znečistení ovzdušia v SR.

Podľa neho sa stačí inšpirovať prístupom susednej Českej republiky, kde problém smogových situácií začali reálne a účinne systémovo riešiť. "Príkladom nám môže byť susedná Česká republika, kde zákonodarcovia pri nastavovaní jednotlivých dotačných programov zameraných na zlepšovanie životného prostredia jasne zadefinovali ciele jednotlivých programov - znížiť emisie z lokálneho vykurovania v domácnostiach a zabezpečiť výmenu neekologických hlavných zdrojov tepla domácností, teda kotlov na tuhé palivá, napríklad na drevo, uhlie, koks, uhoľné brikety) za efektívny ekologicky šetrný zdroj," priblížil.

Tento racionálny prístup sa podľa Klepáča prejavil aj v stanovení hlavnej podmienky konkrétnych programov – nahradzujú sa (lokálne) kotly na tuhé palivá, pričom zdroj energie, ktorých ich nahradí, musí byť ekologickejší. "U našich západných susedov sú najvyužívanejšími 'nahrádzajúcimi' ekologickejšími zdrojmi lokálneho vykurovania plynové kondenzačné kotly, ktoré úplne eliminujú problém miestneho znečistenia ovzdušia smogom, respektíve prachovými časticami," poznamenal.

"V súvislosti so štátnou podporou obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v Slovenskej republike je potrebné uvedomiť si fakt, že nie každý OZE šetrí životné prostredie a nie každý fosílny energetický zdroj ho znečisťuje," upozornil.

Zdôraznil zároveň, že na Slovensku sa doteraz neprijímali efektívne opatrenia na znižovanie emisií prachových častíc. Týka sa to najmä lokálneho vykurovania. "Kým v minulosti k znečisteniu prispievalo hlavne vykurovanie čiernym uhlím, v súčasnosti je environmentálnym problémom aj spaľovanie dreva. Aj v plynofikovaných regiónoch, kde sú v zimnom období nízke teploty vzduchu, sa odberatelia z ekonomických dôvodov prikláňajú k spaľovaniu dreva," zdôraznil.

Ekonomická výhodnosť pri spaľovaní dreva je však podľa Klepáča sporná. "Ak si aj odmyslíme zdravotný aspekt (hrozbu karcinogénnych emisií tuhých znečisťujúcich látok pri spaľovaní dreva) a užívateľský komfort (potreba dopravy, skladovania a prikladania dreva), tak vykurovanie drevom je podľa posledných prepočtov len do 20 eur mesačne lacnejšie ako kúrenie zemným plynom. Je potrebné položiť si otázku, či nám taká úspora stojí za smogom znečistené ovzdušie a zdravotné komplikácie našich obyvateľov," dodal výkonný riaditeľ SNPZ.

Copyright © TASR 2017

Ďalšie tlačové správy


Komunikační partneri

Odborní partneri