Slovnaft vyplatí akcionárom dividendu 6,50 eura na akciu

Bratislava 5. apríla (TASR) – Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Slovnaft vo štvrtok rozhodlo, že spoločnosť vyplatí akcionárom dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 6,50 eura na jednu akciu. Celkovo tak spoločnosť vyplatí na dividendách 134,06 milióna eur. Informoval o tom hovorca a riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie spoločnosti Anton Molnár.

Ako konštatoval, nárok na výplatu dividend má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola k 12. aprílu 2018 (rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť dividendu) evidovaná u Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP) SR ako akcionár spoločnosti Slovnaft alebo ktorej bol zriadený držiteľský účet podľa zákona o cenných papieroch.

Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od dátumu rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu, dodal Molnár. Ak si však akcionár neuplatní do dátumu splatnosti svoje právo na dividendy podľa týchto zásad, nevyplatené dividendy budú uložené na účte Slovnaftu po dobu štyroch rokov.

Akcionári zároveň podľa neho prerokovali výročnú správu spoločnosti a schválil riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú uzávierku spoločnosti Slovnaft za rok 2017. "Na základe rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia boli za členov predstavenstva opätovne zvolení Timea Reicher a Miika Eerola. Z funkcie členky dozornej rady odstúpila Zsuzsanna Ortutay a nahradí ju Zoltán Áldott, ktorý v súčasnosti vedie chorvátsku spoločnosť INA a zároveň je členom výkonnej rady Skupiny MOL," priblížil Molnár s tým, že členovia predstavenstva a dozornej rady sú volení do funkcie na päť rokov.

Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, a. s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Väčšinovým akcionárom Slovnaftu je medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť MOL s 98,4-% podielom, ostatní akcionári držia 1,6 % akcií.

Copyright © TASR 2018

Odborní partneri