M. Šefčovič: Mandát pre rokovania o Nord Stream 2 má ochrániť záujmy strednej Európy

Výstavba plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Nemecka, ktorého jediným akcionárom je ruský koncern Gazprom, prináša z pohľadu Európskej komisie (EK) viacero právnych problémov, ktoré chce EÚ riešiť. Uviedol podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič počas stretnutia s európskymi novinármi v Bruseli.

Slovenský eurokomisár pre TASR spresnil, že exekutíva EÚ po viacerých právnych analýzach dospela k názoru, že najlepším spôsobom, ako riešiť zložité právne aspekty tohto projektu, je pozrieť sa na ne ako na "kolíziu dvoch právnych systémov" - ruského a európskeho.

"Pre Európsku komisiu je neprijateľné, aby takýto významný projekt bol budovaný na základe ruského práva, alebo aby sa budoval v právnom vákuu," vysvetlil Šefčovič. Aj preto chce podľa jeho slov eurokomisia získať od členských štátov EÚ mandát na priame rokovania s Moskvou, v snahe riešiť sporné momenty a dosiahnuť právny rámec, ktorý zaručí, že projekt tohto plynovodu bude transparentný a v súlade s medzinárodným i únijným právom.

Šefčovič upozornil, že tými spornými momentmi sú separácia prepravy plynu od vlastníckej infraštruktúry, transparentné fungovanie plynovodu s možnosťou prístupu tretích strán k plynovodu a dodržiavanie nediskriminačných tarifných poplatkov.

V najbližších dňoch eurokomisia predstaví návrh mandátu expertom z členských krajín, potom záležitosť preskúmajú veľvyslanci pri EÚ (COREPER) a na politickej úrovni aj európski ministri energetiky, 26. júna na zasadnutí Rady EÚ pre energetiku v Luxemburgu. Na toto zasadnutie bol pozvaný aj Šefčovič, aby osobne vysvetlil potrebu "dobrého a silného" mandátu EK na priame rokovania s Moskvou.

Šefčovič pripomenul, že o návrhu tohto mandátu už informovala ruského ministra energetiky Alexandra Novaka - v nedeľu počas stretnutia na výstave EXPO 2017 v kazašskej Astane. "Dohodli sme sa, že sa k tejto téme vrátime začiatkom septembra, keď už aj ja budem mať prvé reakcie od členských krajín a ruská strana bude mať za sebou určite prvé právne analýzy tohto návrhu," dodal Šefčovič.

Komisia má "problém" s projektom Nord Stream 2 nielen preto, že Gazprom by získal dominantné postavenie, ale tento koncept je v rozpore so stratégiou Energetickej únie založenej na diverzifikácii zdrojov a dodávateľov a okrem toho v snahe obísť tranzit plynu cez Ukrajinu škodí aj záujmom krajín strednej Európy.

"Súčasťou návrhu tohto mandátu je snaha hľadať riešenia, ktoré zabránia možným negatívnym dopadom na energetickú bezpečnosť a celkovú ekonomickú situáciu v strednej a východnej Európe a hlavne na Ukrajine. Je tam explicitná požiadavka na to, aby sme aj po roku 2019 uchránili fungovanie tranzitu cez ukrajinské územie," opísal situáciu Šefčovič.

Spresnil, že aj o tejto snahe informoval ministra Novaka, a tiež o skutočnosti, že sú minimálne tri renomované európske firmy, ktoré sú pripravené s ukrajinskými partnermi spolupracovať na prevádzkovaní tranzitného plynovodu cez Ukrajinu. To je záruka, že služby, ktoré bude ukrajinský plynovod poskytovať, budú na najvyššej európskej úrovni a ruská strana sa nebude musieť obávať o finančné straty spojené s tranzitom plynu cez Ukrajinu.

Copyright © TASR 2017

Odborní partneri