Gaz-System a Eustream podpísali dohodu o prepojovacom plynovode Poľsko-Slovensko

Varšava/Bratislava 1. mája (TASR) - Poľská spoločnosť Gaz-System a slovenský Eustream podpísali dohodu o realizácii prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko. Ide o európsky projekt spoločného záujmu. Na základe tejto dohody obaja prevádzkovatelia prepravnej siete zemného plynu prijali pozitívne finálne investičné rozhodnutie o tomto projekte, informoval na svojej internetovej stránke Eustream.

Začiatok stavebných prác je naplánovaný na druhú polovicu roka 2018 s plánovaným ukončením koncom roka 2021. Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko tvorí kľúčovú časť prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení v strednej a východnej Európe (NSI East Gas), ktorá prispeje k posilneniu bezpečnosti dodávok v regióne a k integrácii plynárenských trhov.

Nový 165-kilometrový plynovod umožní vďaka vytvoreniu doposiaľ chýbajúceho prepojenia medzi poľskou a slovenskou prepravnou sieťou vyššiu diverzifikáciu zdrojov zemného plynu v regióne. Krajiny strednej a východnej Európy tak získajú priamy prístup k viacerým zdrojom plynu zo severu, vrátane plne funkčných LNG terminálov v Baltskom mori a z Nórska, ako aj z juhu cez slovensko-maďarské prepojenie a plánovaný plynovod Eastring. Projekt podľa Eustreamu takisto prispeje k zvýšeniu likvidity na trhu so zemným plynom v regióne a k posilneniu solidarity medzi oboma krajinami.

Copyright © TASR 2018

Odborní partneri