EÚ odoslala Ukrajine tranžu za 500 mil. eur, Kyjev môže kúpiť plyn z Európy

Európska komisia (EK) dnes v mene Európskej únie vyplatila sumu 500 miliónov eur Ukrajine. Ide o prvú tranžu úveru v rámci programu novej makrofinančnej pomoci EÚ (MFA II) pre túto krajinu. Hovorcovia EK potvrdili, že Kyjev môže túto sumu použiť aj na nákup plynu z Európy.

Polmiliardový úver nasleduje po zaslaní sumy 100 miliónov eur, ktorú Brusel uvoľnil 20. mája v rámci prvého programu makrofinančnej pomoci (MFA I). Celková podpora EÚ pre Ukrajinu v rámci programu makrofinančnej pomoci je vo výške 1,61 miliardy eur, čo EK schválila v marci tohto roku. Cieľom oboch programov MFA je ekonomicky a finančne podporiť Ukrajinu v jej súčasnej kritickej fáze vývoja.

Eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti a euro Olli Rehn uviedol, že EÚ uvoľnením sumy 500 miliónov eur pokračuje v potvrdzovaní svojej solidarity s Ukrajinou a vyjadril nádej, že vláda v Kyjeve vhodne využije úver na to, aby pokročila s reformami potrebnými na zaistenie rozpočtovej stability, udržateľného rastu a vytvárania pracovných miest.

Ako však dnes uviedol Simon O'Connor, hovorca komisára Rehna, ukrajinské orgány rozhodnú na aký účel použijú peniaze z EÚ, čo znamená, že "túto sumu môžu použiť na pokrytie svojich potrieb vonkajšieho financovania, ale rovnako aj na nákupy zemného plynu."

V rovnakom duchu sa vyjadrila aj Sabine Bergerová, hovorkyňa komisára pre energetiku Günthera Oettingera.

"Ukrajina môže tieto peniaze použiť na nákup plynu od spoločností v Európskej únii," naznačila Bergerová. A spresnila, že rokovania v tomto smere sú už záležitosťou medzi ukrajinskými a európskymi spoločnosťami, bez zapojenia Európskej komisie.

Bergerová zároveň dodala, že reverzný tok zo Slovenska na Ukrajinu je absolútne legálny, čo znamená, že Slovensko môže časť dodávok ruského plynu predať Ukrajine.

Riaditeľ ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Naftogaz Andril Kobolev v pondelok oznámil, že je v kontakte s európskymi firmami, ktoré sú ochotné poskytnúť plyn pre Ukrajinu, ak Rusko zastaví svoje dodávky. Dodal, že ponúkaná cena zo strany európskych spoločností je 320 USD za 1000 m3, čiže menej ako 385 USD, ktoré za rovnaký objem požaduje ruský koncern Gazprom. Kobolev pripomenul, že Naftogaz už bol klientom nemeckej spoločnosti RWE a francúzskeho Gaz de France.

Ukrajina vie, že ak by sa rokovania s európskymi spoločnosťami premenili na konkrétne dohody, plyn z EÚ bude na jej územie prúdiť prostredníctvom plynovodov a reverzného toku cez Maďarsko a Poľsko, a do konca roka aj cez Slovensko.

Bergerová upozornila, že cez plynovody z Maďarska a Poľska môže Ukrajina dostávať dva miliardy kubíkov plynu ročne a cez Slovensko, to bude na začiatku 8 miliárd kubíkov, s možnosťou navýšiť tento objem na 10 miliárd kubíkov. Tieto objemy však nepokryjú celkovú spotrebu Ukrajiny, ktorá v roku 2013 spotrebovala 50 miliárd m3 plynu, z čoho 30 miliárd m3 bolo z Ruska.

Európska komisia v pondelok vyzvala Ukrajinu, aby do konca leta zvýšila svoje zásoby z 13,5 miliardy m3 na 20 miliárd m3. EÚ chce mať záruku, že nebude ohrozený tranzit ruského plynu do Európy cez plynovody na ukrajinskom území. Z celkového objemu 163 miliárd m3 zemného plynu zakúpených EÚ z Ruska - okolo 63 miliárd kubíkov prúdi cez ukrajinské plynovody do Maďarska, Poľska, Rumunska a na Slovensko.

Copyright © TASR 2014

Ďalšie tlačové správy


Odborní partneri