SIEA v 19. kole Zelenej domácnostiam vydala 1086 poukážok

Bratislava 9. februára (TASR) - V 19. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 1086 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Informovala o tom SIEA.

Príspevky získali domácnosti na 487 slnečných kolektorov, 436 tepelných čerpadiel a 163 kotlov na biomasu. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

Záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 2,35 milióna eur o 10 % po ôsmej minúte od spustenia, vzápätí sa kolo uzatvorilo a systém žiadosti vyhodnotil.

Najbližšie, 20. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla v bratislavskom samosprávnom kraji bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 27. februára 2018 o 15. hod. Vydané budú poukážky v hodnote 770.000 eur. Nasledovať bude kolo určené iba pre kotly na biomasu v mimobratislavských regiónoch, ktoré bude vyhlásené 13. marca 2018 s alokáciou 2,350 milióna eur.

Ďalšie kolá pre mimobratislavské regióny plánuje SIEA vyhlásiť v prvom polroku, pretože v roku 2018 pilotný projekt končí. Termíny nasledujúcich pripravovaných kôl SIEA zverejní v najbližších týždňoch. Od apríla budú k dispozícii poukážky v hodnote minimálne 6,35 milióna eur.

Do konca januára 2018 bolo preplatených 11.666 poukážok v celkovej hodnote viac ako 25,8 miliónov eur. V súčasnosti SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné od roku 2019 využiť ďalšie prostriedky vyčlenené na podporu využitia OZE v domácnostiach.

Copyright © TASR 2018

Odborní partneri