SECRICOM predstavil výsledky dvojročného výskumu

Výskumný projekt Secricom demonštroval v praxi pokrok vo výskume univerzálnej komunikácie pre krízové riadenie. Stalo sa tak koncom septembra na plenárnej schôdzi špeciálneho výboru NATO na Slovensku.

Konzorcium Secricom predstavilo komunikačné systémy pre krízový manažment počas medzinárodnej akcie civilnej ochrany. Demonštrácia bola súčasťou plenárnej schôdze Vyššieho výboru pre civilné núdzové plánovanie NATO. Uskutočnilo sa na strednom Slovensku v dňoch 27.-29. septembra 2010. Členom 13 členného konzorcia Secricom je aj spoločnosť Geothermal Anywhere.

Demonštrácia prebehla za spolupráce jednotiek chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej ochrany (CBRN) z Luxemburska, Slovenska, Rakúska a Českej republiky. V rámci jednej z akcií sa demonštroval scenár radiácie. Členovia konzorcia v rámci neho zaistili komunikáciu a riadenie tímov, ktoré sú zodpovedné za pohotovosť.

Medzinárodné publikum tvorili profesionáli civilnej obrany z jednotlivých členských štátov NATO. Mali možnosť sa oboznámiť s nasledujúcimi druhmi technológií:

  • mobilná sieťová infraštruktúra
  • aplikácie a zariadenia pre spojenie s veliteľským stanoviskom
  • vzájomná kompatibilita mobilných telefónov, zariadení PDA, počítačov a dvoch rozličných typov rádií
  • rozličné typy multimediálnej komunikácie (obrázky, text a hlas)
  • lokalizácia aktérov na mape
  • bezpečná cezhraničná komunikácia medzi veliteľským stanoviskom a vzdialeným expertom zo Španielska
  • pevnosť spojenia medzi veliteľksým stanoviskom a vzdialenou miestnosťou, z ktorej sa kontroluje prevádzka

Výsledky projektu spolupráce následne do detailov prekonzultoval kontrolný tím výskumníkov z Európskej komisie (EK).

SCEPS - The Senior Civil Emergency Planning Committee je vrcholným poradným orgánom NATO pre ochranu civilného obyvateľstva a využitie civilných zdrojov ako podpora cieľov Severoatlantickej aliancie.

Ďalšie tlačové správy


Komunikační partneri

Odborní partneri