SE: Výroba elektriny v roku 2017 medziročne stúpla o vyše 2,4 % na 19.444 GWh

Bratislava 15. februára (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) v roku 2017 vyrobili 19.444 gigawatthodín (GWh) elektriny, čo v porovnaní s 18.981 GWh z roka 2016 predstavuje nárast o vyše 2,4 %. Z vyrobenej elektriny SE do siete dodali 17.547 GWh, teda medziročne viac o 1,8 %. Informovala o tom spoločnosť.

Na vlani dodanej elektrine mala podľa SE z primárnych zdrojov najvyšší podiel energia získaná štiepením jadra, až 79,22 %. Ďalšími zdrojmi bez emisií oxidu uhličitého boli voda s 10,28 %, biomasa s 0,12-% podielom a slnko s podielom 0,01 %. Energia získaná spaľovaním uhlia mala v minulom roku na dodávke podiel 10,38 %.

"Viac vyrobenej aj dodanej elektriny je pre nás dobrou správou, a preto si aj veľmi cením úsilie všetkých, ktorí sa na tom aktívne podieľali. Od ľudí zo závodov, ktorí často napriek nepriazni počasia udržiavali naše zdroje prevádzkyschopné, až po zamestnancov riaditeľstva, ktorí dokázali vytvárať podmienky pre ich optimálne nasadzovanie. Zmeny v európskej energetike a ťažko predvídateľný vývoj cien elektriny však stále tlačia na zvyšovanie našej produktivity. Na meniace sa prostredie musíme reagovať inováciami, kreativitou a hľadaním nových, nekonvenčných riešení. Vlaňajšok priniesol viacero hmatateľných príkladov, že tento prístup prináša výsledky. V tomto roku ho preto budeme ešte intenzívnejšie aplikovať vo všetkom, čo robíme," dodal Bohumil Kratochvíl, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární.

Copyright © TASR 2018

Odborní partneri