Foto: SITA / Ľudovít Vaniher

Regulácia cien energií nás vlani stála vyše 2,7 mil. eur

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR za vlaňajšok evidoval príjmy vo výške 340 tisíc eur. Väčšinu z príjmov tvorili zaplatené pokuty od regulovaných subjektov.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) vynaložil v minulom roku na svoju činnosť vyše 2,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní tak minul regulačný úrad o 620 tisíc eur menej. Ako vyplýva z výročnej správy regulačného úradu, podstatnú sumu vo výške 2,7 mil. eur predstavovali v minulom roku bežné výdavky pre potreby financovania prevádzky úradu. Takmer 35 tisíc eur ešte použil regulačný úrad v rámci kapitálových výdavkov. “Tieto prostriedky boli použité na nákup softvéru Centrálny informačný systém regulovaných subjektov a reštrukturalizáciu siete pre úrad a oblastné pracovisko,“ spresnil regulátor.

Regulačný úrad za vlaňajšok evidoval príjmy vo výške 340 tisíc eur. “Z toho zaplatené pokuty uložené úradom regulovaným podnikateľským subjektom boli v sume 339 tisíc eur,“ doplnil úrad. Ku koncu minulého roka zamestnával regulačný úrad 93 pracovníkov, čo bolo o šestnásť menej, ako bol plánovaný počet.

ÚRSO vykonal v minulom roku celkovo 111 kontrol. Regulovaným subjektom uložil celkovo 191 pokút v celkovej výške 352 tisíc eur. Na odstránenie nedostatkov, ktoré regulátor zistil pri vykonaných kontrolách, uložil regulovaným subjektom vykonať 120 opatrení. Z toho v oblasti teplárenstva to bolo 72 opatrení, v elektroenergetike 31 opatrení, vo vodárenstve 14 opatrené, v plynárenstve dve opatrenia.

Zdroj: (c) SITA

Odborní partneri