PMÚ schválil zmenu kontroly EPH nad Pozagasom

Bratislava 19. decembra (TASR) - Energetický a průmyslový holding (EPH) môže ovládnuť spoločnosť Pozagas, ktorá prevádzkuje podzemné zásobníky plynu. Protimonopolný úrad (PMÚ) SR totiž schválil koncentráciu spočívajúcu v zmene spoločnej kontroly EPH na výlučnú kontrolu nad Pozagasom. Úrad transakciu povolil, pretože EPH si podľa neho nezvýši strategickú pozíciu na trhu.

Podľa medializovaných informácií EPH kupuje podiel Pozagasu od firmy GDF International. Úrad sa sústredil na tie aktivity skupiny EPH, ktoré majú, alebo môžu mať horizontálny alebo vertikálny vzťah k aktivitám nadobúdaného subjektu Pozagas. Podnikateľ Pozagas pôsobí v oblasti uskladňovania zemného plynu.

Z predložených informácií a podkladov úrad zistil, že nedochádza k posilneniu strategickej trhovej pozície skupiny EPH. "Pritom nebolo preukázané ani to, že by sa predmetnou koncentráciou odstránil stupeň nezávislosti podnikateľa Pozagas od podnikateľa EPH," informoval PMÚ SR. Podľa vyjadrení úradu sa preukázalo, že z hľadiska charakteru koncentrácie nedochádza v jej dôsledku k zmene podmienok hospodárskej súťaže na trhu. Úrad preto dospel k záveru, že koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Copyright © TASR 2017

Odborní partneri