JAVYS uzatvorila hospodárenie v roku 2017 so ziskom 7,7 mil. eur

Bratislava - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., (JAVYS) uzatvorila hospodárenie roku 2017 so ziskom vo výške 7,70 milióna eur, čo predstavuje splnenie plánu na 110,9 % a úspešné pokračovanie v stabilizovanom hospodárení spoločnosti s postupným nárastom vlastného imania a ekonomickej hodnoty spoločnosti. Informovala o tom Miriam Žiaková, hovorkyňa spoločnosti.

JAVYS, a. s., podľa nej vynaložila vlani investičné náklady vo výške 23,62 milióna eur, zaplatila daň z príjmov za rok 2017 vo výške 3,58 milióna eur a predkladá akcionárovi návrh na odvod dividend do štátneho rozpočtu vo výške 5 miliónov eur.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.


Odborní partneri