Energetická agentúra v Nitre končí, mesto už nebude platiť jej chod

Nitra 1. februára (TASR) – Energetická agentúra (AE) v Nitre zrejme ukončí svoju činnosť. Nitrianski mestskí poslanci na svojom januárovom rokovaní schválil zámer ukončenia jej činnosti a odporučili primátorovi Jozefovi Dvončovi, aby zvolal Valné zhromaždenie EA, na ktorom sa rozhodne o jej zrušení. Hlavným dôvodom tohto kroku je ukončenie projektu, na základe ktorého bola agentúra financovaná z fondov Európskej únie (EÚ).

EA v Nitre je združením právnických osôb, ktoré vzniklo v novembri 2008 na základe výzvy Európskej komisie v rámci programu Inteligentná energia Európa II. Jeho členmi sú mestá Nitra a Vráble, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s., a v minulosti to bolo aj Energetické centrum a Energoprojekt Bratislava, a. s., ktoré už svoje členstvo ukončili.

Hlavnou náplňou agentúry boli aktivity venované energetickej efektívnosti a rozumnému využívaniu energií. Činnosť EA bola financovaná z príspevku EÚ v hodnote 250.000 eur. Na spolufinancovaní sa podieľalo mesto Nitra sumou 73.748 eur, Nitrianska teplárenská spoločnosť a Energoprojekt prispievali na chod agentúry po 5000 eur.

Uplynutím februára 2018 končí záväzok povinnej päťročnej udržateľnosti projektu Energetickej agentúry v Nitre. "V dôsledku tejto skutočnosti už nie je ďalšie udržiavanie tohto projektu nutnosťou. Z hľadiska finančného zabezpečenia fungovania agentúry pre rok 2018 boli v rozpočte mesta Nitra schválené finančné prostriedky približne do konca februára a po tomto termíne už nie je ďalšia činnosť agentúry finančne krytá. Preto sa ako optimálne riešenie javí ukončenie činnosti EA v Nitre jej zrušením k 28. februára 2018," uvádza sa v materiáli, ktorý odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre.

Copyright © TASR 2018

Odborní partneri