Foto: Flickr.com/ tiseb (licencia Creative Commons)

Brusel prijal stratégiu vonkajších vzťahov v oblasti energetiky

Európska komisia navrhuje, aby členské štáty EU museli informovať o energetických dohodách s tretími krajinami. Oznamovací postup platný v súčasnosti pre zemný plyn by sa tak doplnil a rozšíril na všetky druhy energie.

Brusel chce mať viac pod kontrolou medzištátne dohody a rokovania, ktoré uzatvárajú a vedú štáty Európskej únie (EÚ) s tretími krajinami v oblasti energetiky. “Európska komisia navrhla rozhodnutie o zriadení mechanizmu výmeny informácií o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Na základe tohto rozhodnutia sa oznamovací postup platný v súčasnosti pre plyn doplní a rozšíri na všetky druhy energie,“ informoval vedúci tlačového oddelenia Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Andrej Králik.

Navrhovaný mechanizmus je podľa Bruselu určený na posilnenie rokovacej pozície členských štátov voči tretím krajinám a zároveň na zabezpečenie dodávok, správneho fungovania vnútorného trhu a na dosiahnutie právnej istoty na investovanie. “EÚ teraz musí rozšíriť výdobytky svojho veľkého vnútorného trhu s energiou za svoje hranice, aby zabezpečila dodávky energie do Európy a pestovala medzinárodné partnerstvá v oblasti energetiky. Preto komisia dnes navrhuje komplexnú koncepciu vzťahov s tretími krajinami v oblasti energie. Zlepšená interná koordinácia je nevyhnutná, aby EÚ a jej členské štáty postupovali spoločne a hovorili jedným hlasom,“ uviedol komisár pre energetiku Günther Oettinger.

Podiel energie dovážanej do EÚ neustále narastá. V súčasnosti krajiny únie dovážajú 80 percent ropy a vyše 60 percent plynu. Vnútroštátne rozhodnutia a dohody s tretími krajinami citeľne ovplyvňujú rozvoj energetickej infraštruktúry a dodávok energie do EÚ ako celku. Podľa EK je preto potrebné intenzívnejšie presadzovať záujmy EÚ vo vzťahoch ako s tranzitnými krajinami, tak s krajinami, ktoré sú výrobcami energie.

Zdroj: SITA, TASR

Odborní partneri