Slovenskí fotovoltici hodnotia rok 2011 ako úspešný

Bratislava 27. februára (TASR) - Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) hodnotí napriek obavám z rôznych legislatívnych obmedzení rok 2011 ako úspešný.

"Do konca roku 2011 bolo podľa zdrojov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nainštalovaných 314 MW fotovoltických elektrární, v porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje nárast o 40 %. Zvýšil sa aj počet členov v SAPI z 20 na súčasných 40. Za stále najväčšiu prekážku pri rozvoji fotovoltického priemyslu na Slovensku považuje SAPI neustále sa meniacu legislatívu a narastajúcu administratívnu záťaž pre záujemcov o prevádzkovanie fotovoltických zariadení," informovala riaditeľka SAPI Veronika Galeková.

"Bol to úspešný rok, pribudlo nám veľa nových členov, do povedomia odbornej aj laickej verejnosti sme sa dostali organizáciou prvých Európskych solárnych dní v Bratislave, ale aj zorganizovaním odborného seminára s praktickými informáciami pre záujemcov o inštaláciu fotovoltických panelov hlavne pre rodinné domy a jednotlivcov," zhodnotila rok 2011 Galeková.

SAPI sa v roku 2012 bude podľa nej orientovať na zvyšovanie dôvery obyvateľstva k obnoviteľným zdrojom energie, obzvlášť k fotovoltike, a to najmä vysvetľovaním jej významu pre obyvateľstvo a pre životné prostredie, poukazovaním na príklady zo zahraničia.

Copyright © TASR 2012

Ďalšie tlačové správy


Odborní partneri