SIEA vydala ďalších 525 poukážok na zariadenia vyrábajúce teplo z OZE

V 14. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré prebehlo tento utorok, vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 525 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch.

Príspevky získali domácnosti na 250 slnečných kolektorov, 182 tepelných čerpadiel a 93 kotlov na biomasu. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

Agentúra informovala, že záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,1 milióna eur o 10 % už po siedmej minúte od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a systém žiadosti vyhodnotil.

Najbližšie kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 19. septembra 2017 o 15. hodine. Vydané budú poukážky v hodnote 2 milióny eur.

Od spustenia projektu v decembri 2015 SIEA preplatila 7 800 poukážok v celkovej hodnote viac ako 17,2 miliónov eur. Ďalšie poukážky za 6,8 miliónov eur už majú domácnosti k dispozícii a čaká sa na ich preplatenie.

© energia.sk

Odborní partneri