Kogenerácia na báze biomasy v Novej Dubnici

Energetický zdroj v Novej Dubnici vyrába elektrinu a teplo spaľovaním odpadovej biomasy. Kogeneračná jednotka sa inštalovala až po niekoľkých etapách rekonštrukcie, v plnej prevádzke je od februára 2011. Tepláreň pôvodne vyrábala teplo výlučne zo zemného plynu, jej inštalovaný výkon je v súčasnosti 26 MW.

Kogenerácia na báze biomasy v Novej Dubnici

Zdroj: energia.sk/Michal Jesenič

Prvá rekonštrukcia centrálneho zdroja tepla

Pôvodne sa vyrábalo teplo v Novej Dubnici využitím plynových kotlov.  V roku 2001 prebehla prvá rekonštrukcia centrálneho zdroja tepla, ktorá zahŕňala modernizáciu rozvodov, vybudovanie centrálneho dispečingu a odovzdávacích staníc tepla v jednotlivých energoblokoch. Ukončila sa v roku 2002.

Druhá rekonštrukcia: zmena palivovej základne

V rokoch 2004-2007 sa v teplárni uskutočnila zmena palivovej základne zo zemného plynu na biomasu. Zámerom investora bolo stabilizovať cenu tepla. Rekonštrukčné práce sa udiali v dvoch etapách. V roku 2004 sa inštaloval biomasový teplovodný kotlový systém s inštalovaným výkonom 7 MW.

V rokoch 2005-2007 k nemu pribudol ďalší kotol na spaľovanie biomasy s menovitým výkonom 7 MW. Inštalovala sa tiež kontajnerová jednotka s výkonom 2 MW. Súčasťou rekonštrukcie a zmeny palivovej základne bolo aj vybudovanie skladových priestorov pre drevnú štiepku a technológie na prípravu paliva.

V teplárni sa po zmene palivovej základne vyrábalo 100 % tepla v 3 biomasových kotloch. Ročná spotreba drevnej štiepky predstavovala 25.000 ton. Inštalovaný výkon v kotloch na biomasu po rekonštrukcii dosiahol 16 MW a v kotloch na zemný plyn 11 MW.

Inštalácia kogeneračného zdroja

Investor sa v snahe navýšiť inštalovaný výkon v biomasovom kotlovom zariadení rozhodol pre inštaláciu kogeneračného zdroja. Trvala celkom jeden rok a zahŕňala projektantské práce, demontáž existujúcich technologických zariadení, stavebné úpravy, dodávku a inštaláciu vysokotlakového zariadenia.

Pôvodný komín sa zdemoloval a nahradil novým vytvoreným pre biomasovú technológiu. Súčasťou bola aj dodávka a inštalácia kondenzačnej parnej turbíny ako aj realizácia prípojky na vysokonapäťovú distribučnú sieť.

Kogeneračný systém v Novej Dubnici sa spustil do prevádzky vo februári 2011. Financoval sa výhradne z komerčných zdrojov: 80 % prostriedkov sa získalo z bankového úveru a 20 % z vlastných zdrojov.

Technické parametre:

Biomasový teplovodný kotlový systém

Teplovodný kotol na biomasu

Kontajnerová kotlová jednotka na biomasu

2x automatický teplopvodný kotol celozvarovaný, trojťahový s núteným odsávaním spalín a s vodou chladeným stupňovitým roštom o výkone 7 MW

Tepelný výkon kotla: 7 MW

Tepelný výkon kotla: 2 MW

1x kontajnerová jednotka - teplovodný kotol celozvarovaný, päťťahový s núteným odsávaním spalín a s vodou chladeným stupňovitým roštom o výkone 2 MW

Max. výstupná teplota: 120 °C

Max. výstupná teplota: 120 °C

Max. dovolený tlak: 8,3 bar

Max.dovolený tlak: 3,5 bar

Parný kotol na spaľovanie biomasy

Kondenzačná turbína

Generátor turbíny

Parný výkon biomasového kotla: 15 000 kg/h=10 MW

vstupný tlak: 36 bar(a)

Menovitý výkon: 2775 kVA

Prevádzkový tlak kotla: 37 bar(a)

vstupná teplota: 400 °C

Menovité napätie: 6300 V

Pracovná teplota kotla pri 100 % výkone: 400 °C

Nominálny prúd: 255 A

Minimálna teplota napájacej vody: 105 °C

Teplota spalín, ECO výstup: 180 °C

© energia

Ďalšie tlačové správy


Odborní partneri