Česko: E.ON dostal pokutu za nízky prietok na rieke Dyje

Česká inšpekcia životného prostredia (ČIŽP) dala pokutu 100-tisc českých korún energetickej spoločnosti E.ON Trend za porušenie zákona pri prevádzke malej vodnej elektrárne na rieke Dyje na Znojemsku. Firma pri prevádzke elektrárne vo Vranove nad Dyjí vo februári, apríli a taktiež v máji 2013 opakovane nedodržala stanovený minimálny zostatkový prietok, čím okrem iného ohrozila populáciu špeciálne chránených živočíchov. ČTK o tom informoval riaditeľ oblastného inšpektorátu ČIŽP v Brne Jindřich Mikeš. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, spoločnosť pokutu uhradila.

„Napriek tomu, že vodoprávny úrad stanovil minimálny zostatkový prietok na 2,4 metrov kubických za sekundu, bol nameraný najnižší prietok iba 1,6 metrov kubických za sekundu. Pritom rieka Dyje je zaradená do sústavy chránených území európskeho významu Natura 2000,“ uviedol Mikeš.

Nedodržaním minimálneho prietoku bola ohrozená populácia špeciálne chráneného rybieho druhu, vranky obecnej. E.ON sa zatiaľ k téme nevyjadril.

Pri stanovení výšky pokuty inšpektori prihliadli tiež k tomu, že ide o významný tok zasahujúci do ochrannej zóny Národného parku Podyjí a je súčasne hraničným tokom s Rakúskom.

„Kontrolám malých vodných elektrární sa ČIŽP venuje pravidelne. Od roku 2010 do dnešných dní sme previedli 608 kontrol týchto zariadení a za zistené porušenie zákona uložili pokuty v celkovej výške viac než 1,6 milióna českých korún,“ uviedol pre ČTK riaditeľ ČIŽP Erik Geuss. V tomto roku sa podľa neho osvedčila spolupráca s vodákmi, ktorí taktiež upozorňujú na nedodržiavanie prietokov.

ČTK, energia.sk

Odborní partneri