Až 45 % globálnych investícií do ekologickej elektriny pripadlo vlani na Čínu

Frankfurt nad Mohanom/Peking 5. apríla (TASR) - Čína sa čoraz viac stáva lídrom v oblasti budovania obnoviteľných zdrojov energie. Motorom rastu investícií v odvetví je solárny boom.

Vlani až 45 % globálnych investícií do ekologickej elektriny pripadalo na Čínu. Celkovo sa v roku 2017 do výroby elektriny prostredníctvom veterných a solárnych zariadení po celom svete investovalo okolo 280 miliárd USD (228 miliárd eur), čo bolo o 2 % viac než v roku 2016, vyplýva zo štúdie Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), Frankfurt School a Bloomberg New Energy Finance.

Zatiaľ čo tieto výdavky v Číne vyskočili o 31 % na takmer 127 miliárd USD, v ostatných regiónoch sčasti výrazne klesli, napríklad v Európe sa znížili o 36 % na 41 miliárd USD.

Podiel obnoviteľných zdrojov na globálnom energetickom mixe stúpol z 11 % na 12,1 %. Autori štúdie zdôraznili, že aj napriek pozitívnemu vývoju je cesta ku klimaticky neutrálnej ekonomike ešte stále dlhá.

"Aj keď sa motor pri obnoviteľných energiách v Nemecku a Európe trochu zadrhol, štrukturálna zmena po celom svete pokračuje," uviedol jeden z vydavateľov štúdie, profesor Ulf Moslener. To podľa štúdie platí predovšetkým pre solárnu energiu, ktorá v Číne aktuálne zažíva investičný boom. Vlani sa tam dostali do prevádzky solárne kapacity v objeme 53 gigawattov, čo bolo viac než vo zvyšku sveta.

Vlani sa po celom svete investovalo kolo 161 miliárd USD do nových solárnych elektrární. To je výrazne viac než odhadovaných 107 miliárd USD investovaných v roku 2017 do výroby uhoľných, plynových a jadrových kapacít.

(1 EUR = 1,2276 USD)

Copyright © TASR 2018

Odborní partneri