Z fondu na odstavenie JE V1 sa do októbra 2017 čerpalo 335,71 mil. eur

Bratislava 13. decembra (TASR) - Z Medzinárodného podporného fondu na odstavenie reaktora jadrovej elektrárne (JE) V1 v Jaslovských Bohuniciach (BIDSF - Bohunice International Decommissioning Support Fund) sa doteraz alokovalo 624,76 milióna eur z celkovej disponibilnej sumy 641,25 milióna eur, pričom sa uzavrelo 23 grantových dohôd.

"Čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov fondu BIDSF k 31. októbru 2017 dosiahlo výšku 335,71 milióna eur," uviedla ďalej správa Ministerstva hospodárstva (MH) SR o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie JE V1 v Jaslovských Bohuniciach, ktorú v stredu prerokovala a vzala na vedomie vláda SR.

Správa rezortu hospodárstva SR poskytuje nielen informáciu o činnosti fondu BIDSF v roku 2017, ale zameriava sa aj na informácie o Programe pomoci pri vyraďovaní JE zariadení, ako aj o aktivitách Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS), a. s., Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), a. s., a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

Copyright © TASR 2017