Vladimír Slugeň: Fukušima zvýšila nároky na jadrovú bezpečnosť

Minuloročný prípad havárie jadrovej elektrárne v japonskej Fukušime zintenzívnil podľa Vladimíra Slugeňa, prezidenta Európskej nukleárnej spoločnosti, záujem odbornej i laickej verejnosti o tému jadrovej bezpečnosti, ktorá za necelý rok odvtedy postúpila o významný krok dopredu.

Prof. Vladimír Slugeň: Rozbor udalostí

Zdroj: energia.sk, EXWEX

Záznam z minuloročnej (21.3.2011)  odbornej prednášky Prof. Vladimíra Slugeňa, v ktorej sa venoval rozboru udalostí na jadrovej elektrárni vo Fukušime.

"Každá takáto havária dáva šancu na poučenie a ešte väčšiu mieru preventívnych opatrení. Všetky jadrové elektrárne prechádzajú stres testami, v rámci ktorých sa analyzujú najrôznejšie kombinácie udalostí s minimálnou pravdepodobnosťou výskytu a konštruujú sa ďalšie záložné systémy na ich ľahšie zvládnutie," skonštatoval Slugeň.

Zároveň prízvukoval, že doteraz nikto oficiálne nedokázal ani nahlas nepovedal, že pri havárii najťažšieho siedmeho stupňa medzinárodnej stupnice jadrových udalostí INES, porovnateľnej s černobyľskou tragédiou, no s podstatne menším únikom rádioaktivity, niekto utrpel zranenia či zahynul v dôsledku ožiarenia.

"Silné zemetrasenie s následnou vlnou cunami spôsobilo prerušenie dodávok elektrickej energie do chladiacich systémov fukušimskej elektrárne a zaplavenie záložných generátorov. Jednoducho, potvrdilo sa, že musia existovať ďalšie možnosti, aj keď už prestane fungovať prakticky všetko," dodal profesor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

TASR, energia

Ďalšie tlačové správy