Slovenským vedcom roka sa stal jadrový expert

Za víťaza súťaže Vedec roka SR 2016 bol zvolený profesor Pavel Povinec.

V Bratislave vyhlásili výsledky jubilejného 20. ročníka súťaže Vedec SR. Ocenenie získal jadrový fyzik Pavel Povinec z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý dlhé roky pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky.

Porota ocenila jeho prínos a výsledky v oblasti vývoja ultra-senzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity.

Povinec svojou prácou prispel k vybudovaniu unikátneho urýchľovačového centra na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktoré je zamerané na výskum jadrových procesov pri nízkych energiách, a na vývoj a aplikácie rádionuklidových a iónových analytických metód.

V kategórii Vedkyňa roka SR získala ocenenie Mária Omastová zo SAV.  Osobnosťou roka v oblasti technológií sa stal Radovan Hudák Technickej univerzity v Košiciach. Osobnosťou roka v programoch EÚ je Daniel Donoval zo STU v Bratislave. Mladou osobnosť vedy sa stal Tomáš Bertók zo SAV.

© energia.sk