Samosprávy pri Mochovciach naďalej podporujú dostavbu EMO

Starostov a primátorov miest a obcí v okolí Atómovej elektrárne Mochovce najviac zaujíma bezpečnosť jadrových blokov. Tá podľa nich bola opakovane potvrdená tak domácimi ako aj medzinárodnými previerkami a testami.

Starostovia a primátori miest a obcí v okolí Atómovej elektrárne Mochovce (EMO) naďalej podporujú dostavbu tretieho a štvrtého jadrového bloku. "Aktivity občianskeho združenia Greenpeace nikdy nesmerovali ku vecnej a konštruktívnej diskusii o jadrovej energetike, ale výlučne k zastaveniu dostavby tretieho a štvrtého bloku elektrárne Mochovce. Drvivá väčšina obyvateľov regiónu dostavbu podporuje," reagoval na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR predseda Záujmového združenia miest a obcí Mochovce Štefan Mišák.

Podľa Mišáka všetci občania regiónu sa mali možnosť pred zhruba štyrmi rokmi vyjadriť k dostavbe mochoveckých blokov v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. “V rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred dokončením jadrových blokov z roku 2008 sa nemenil žiaden zo základných parametrov stavby, teda typ a výkon reaktora, umiestnenie stavby, ani vplyv na životné prostredie, pričom všetky úpravy slúžili iba na ďalšie zvýšenie úrovne jadrovej bezpečnosti,“ podotkol Mišák, podľa ktorého pre primátorov a starostov je najdôležitejšia bezpečnosť jadrových elektrární. “Tá bola opakovane potvrdená mnohými domácimi aj medzinárodnými previerkami a testami,“ konštatoval Mišák, ktorý zároveň zastáva funkciu primátora mesta Levice.

Úrad jadrového dozoru SR prehral súdny spor s organizáciou Greenpeace týkajúci sa dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Najvyšší súd SR zrušil štyri roky staré rozhodnutie úradu, v ktorom úrad zamietol organizácii Greenpeace účasť na konaní o zmene stavby pred dokončením dvoch mochoveckých blokov. To, že dostavba Mochoviec nie je ohrozená, okrem právnika Martina Magála zo spoločnosti Allen & Overy Bratislava deklarovalo aj Ministerstvo hospodárstva SR, podľa ktorého najvyšší súd nezrušil platné stavebné povolenie. Organizácia Greenpeace si však rozhodnutie najvyššieho súdu vykladá inak. Podľa nej by mali Slovenské elektrárne dostavbu mochoveckých blokov zastaviť.

Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce by si nakoniec mala vyžiadať 3,8 mld. eur. Tretí jadrový mochovecký blok by mali uviesť Slovenské elektrárne do prevádzky koncom roka 2014 a štvrtý v roku 2015. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať približne tisíc megawattov.

Slovenské elektrárne, v ktorých Enel drží 66-percentný podiel, začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport, slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Zdroj: SITA

Ďalšie tlačové správy