EK: Belgičania môžu poskytnúť kompenzácie atómovým elektrárňam

Brusel povolil štátnu pomoc trom jadrovým blokom v Belgicku s cieľom predĺžiť ich prevádzku o 10 rokov. Musia však splniť stanovenú podmienku. Atómové elektrárne tak majú svoju budúcnosť istejšiu. Ak sa vláda rozhodne od jadra odstúpiť, bude musieť platiť.

Európska komisia v piatok uviedla, že plán Belgicka kompenzovať spoločnosti Engie-Electrabel a EDF za potenciálne riziká spojené s dlhodobou prevádzkou troch reaktorov (Tihange 1, Doel 1 a 2) je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

V rokoch 2014 a 2015 belgická vláda uzavrela dve dohody so spomínanými firmami o predĺžení prevádzky blokov. V rámci nich sa Engie-Electrabel a EDF zaviazali investovať asi 1,3 miliardy eur výmenou za povolenie na prevádzku počas ďalších 10 rokov. Firmy dostanú finančnú kompenzáciu v prípade, že Belgicko rozhodne o odstavení jadra skôr ako o desaťročie, upraví výšku jadrovej dane, ktoré majú majitelia platiť alebo zmení iné ekonomické parametre zmlúv. Vláda v Bruseli tvrdila, že tieto garancie boli potrebné na zaistenie investícií.

Tri bloky boli do prevádzky spustené v rokoch 1974 – 1975. Odstavené mali byť už do roku 2015, napokon sa ale rozhodlo o predĺžení. Belgicko dokonca malo po vzore Nemecka tendenciu odstaviť celý sektor jadrovej energetiky.

Komisia potvrdila, že investičné záruky poskytujú ekonomickú výhodu prevádzkovateľom blokov nad rámec toho, čo umožňuje belgické právo. Preto musia byť obmedzené a primerané sledovanému cieľu. Engie-Electrabel, ktorá je hlavným hráčom na belgickom trhu s elektrinou, bude musieť predávať na regulovaných trhoch každý rok elektrinu v objeme ekvivalentnom podielu firmy na ročnej produkcii všetkých troch dotknutých blokov. Touto podmienkou sa má zaistiťlikvidita na trhu a pomôcť zvýšiť konkurencia medzi dodávateľmi elektriny.

V Belgicku je v prevádzke spolu sedem atómových blokov s celkovým výkonom 5,9 TWe. Podľa údajov IAEA vlani vyrobili 41,3 TWh elektriny, čo predstavovalo 48-percentný podiel na domácej výrobe elektrickej energie.

V roku 2012 sa počas inšpekcie ultrazvukom zistili mikropraskliny na tlakovej nádobe reaktorov dvoch iných blokov (Tihange 2 a Doel 3), ktoré boli následne striedavo odstavené a spúšťané. Po mnohých testoch národný jadrový úrad povolil ich reštart a aktuálne oba bloky elektrinu vyrábajú.

© energia.sk

Ďalšie tlačové správy