Plynovodné potrubie (zásobník plynu Gajary - báden). Ilustračné foto. (c) energia.sk / Michal Hudec

Nafta bude poskytovať svoje služby elektronicky

Najväčší skladovateľ zemného plynu na Slovensku, spoločnosť Nafta, bude svoje služby ponúkať klientom online prostredníctvom systému yCapacity. Firma si vo verejnej súťaži vyberala z piatich produktov.

Spoločnosť Nafta, a.s. bude svoju prácu a ponuku služieb presúvať do elektronickej roviny. Spomedzi celkovo 5 návrhov sa vo verejnej súťaži rozhodla pre systém yCapacity, ktorý toho času využíva napríklad i prepravca zemného plynu, spoločnosť eurstream, a.s.

Obchodný informačný systém yCapacity prinesie niekoľko zmien:

  • dispečeri budú môcť flexibilnejšie vybavovať požiadavky zákazníkov,
  • umožní elektronické sledovanie aktuálnych skladovacích kapacít v podzemných zásobníkoch zemného plynu,
  • informácie o kapacitách sa budú generovať automaticky a v súlade s legislatívou EÚ a SR ďalej zverejňovať,
  • klienti budú môcť online prostredníctvom portálu yCapacity zadávať svoje obchodné požiadavky a na kalkulačke si počítať aktuálnu cenu,
  • prostredníctvom klientskej zóny portálu yCapacity bude môcť zákazník uzatvoriť krátkodobý kontrakt na základe rámcovej zmluvy.

Obchodný systém dodá spoločnosti Nafta víťaz verejnej súťaže, spoločnosť YMS, a.s.

Odborný partner