Foto: Flickr.com/ Publick Domain Photos (licencia Creative Commons)

Štátne energetické podniky v tomto roku so ziskom

Energetické podniky, v ktorých štát drží 100-percentné podiely, by mali za tento rok vyplatiť dividendy v objeme 33,8 mil. eur.

Spoločnosti Transpetrol, a.s., Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) a Slovenské elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) plánujú v tomto roku dosiahnuť zisk. Ako vyplýva so správy ministerstva financií (MF), spoločnosť Transpetrol by mala v tomto roku dosiahnuť zisk po zdanení vo výške 12,8 mil. eur, podnik JAVYS by mal vykázať zisk na úrovni 8,8 mil. eur a firma SEPS by mala ukončiť rok 2011 s čistým ziskom vo výške 16,8 mil. eur. Energetické podniky, v ktorých štát drží 100-percentné podiely, by mali za tento rok vyplatiť dividendy v objeme 33,8 mil. eur.

Spoločnosti JAVYS medziročne poklesne tohtoročný zisk o vyše 39 %. "V rámci rozdelenia zisku plánuje spoločnosť vyplatiť mimoriadnu zvýšenú dividendu v celkovej výške 14,5 mil. eur," informovalo ministerstvo vo svojej správe. Spoločnosť sa v budúcich obdobiach podľa rezortu dostane do umelej straty a nebude vyplácať dividendy, nakoľko sa nebudú na jej financovanie v takej miere využívať prostriedky z Národného jadrového fondu, ale na financovanie svojich aktivít bude využívať naakumulovaný nerozdelený zisk minulých období a naakumulované rezervy. “Nerozdelený zisk za minulý rok je evidovaný vo výške 77 mil. eur a naakumulované rezervy sú vo výške 98 mil. eur,“ spresnilo ministerstvo.

Transpetrol predpokladá, že jeho zisk v tomto roku medziročne vzrastie o 0,7 %. V rámci rozdelenia zisku plánuje spoločnosť vyplatiť dividendy v celkovej výške 10,3 mil. eur. “Na účtoch nerozdeleného zisku naďalej ostáva 67,7 mil. eur. Spoločnosť dlhodobo dosahovaný zisk nerozdeľuje a na svojich účtoch kumuluje rezervu na prípadnú prehru v spore o vlastníctvo akcií a rezervy na nutné investičné akcie, ktoré bude potrebné v budúcnosti vykonať,“ dodal rezort.

Firma SEPS v roku 2011 predpokladá medziročný pokles tohtoročného zisku o 46 %. “Výška zisku je ovplyvnená predovšetkým precenením majetku spoločnosti, ktorého jednorazové dôsledky sa premietli v tomto roku. Došlo aj k zvýšeniu odpisov, ktoré sa premietnu  ďalších rokoch,“ zdôvodnilo ministerstvo. V rámci rozdelenia zisku plánuje spoločnosť vyplatiť za tento rok dividendy v celkovej výške 9 mil. eur. Na účtoch nerozdeleného zisku naďalej zostáva 8,8 mil. eur. “V ďalších rokoch spoločnosť očakáva, že vplyvom efektívnejšieho hospodárenia, zreálnením hodnoty dlhodobého majetku a čiastočným znížením nákladov dlhovej služby bude schopná vyplatiť akcionárovi dividendy vo výške 10 až 11 mil. eur ročne. Tento scenár však do veľkej miery závisí od regulačného rámca a od zachovania súčasnej úrovne výkonov,“ konštatoval rezort financií.

Zdroj: SITA, energia