SR: Potenciál získavania energie z vody sa využíva na 60 %

Potenciál pre výstavbu veľkých vodných elektrární na Slovensku je takmer vyčerpaný. Stavať sa však dajú malé vodné elektrárne, ktoré by dokázali ročne vyrobiť dodatočných tisíc GWh elektriny.

Rudolf Vráblik: Hydroenergetický potenciál Slovenska sa využíva na 60 %

Zdroj: energia.sk/Michal Jesenič

Podiel výroby elektrickej energie z vodných elektrární tvorí okolo 15-20 % z celkového množstva vyrobenej elektrickej energie na Slovensku. Závisí to od aktuálnej hydrologickej situácie. Napríklad odpozorované pravidelnosti z minulých rokov už dnes neplatia úplne spoľahlivo, hovorí Jozef Vráblik zo spoločnosti Slovenské elektrárne – Enel. Dopĺňa, že napríklad v roku 2010 bola situácia z hľadiska vodnatosti tokov priaznivejšia a vodné elektrárne vyrobili viac elektriny ako sa plánovalo. Naopak tento rok je „obdobím sucha“ a vodné toky majú priemerné nízke stavy.

Pokiaľ ide o veľké vodné elektrárne, potenciál pre výstavbu dnes existuje iba v okolí Serede na rieke Váh a potenciálne na rieke Dunaj v slovensko-rakúskom pohraničí v lokalite Wolfstahl.

Na Slovensku sa dnes prevádzkuje okolo 250 malých vodných elektrární. Podľa dokumentu „Stratégia energetickej bezpečnosti SR“ to znamená, že celkový potenciál pre MVE sa využíva v súčasnosti na 25 percent. Ak by sa dobudovali malé elektrárne a využili by sa ostávajúce tri štvrtiny potenciálu, ročne by sa z takýchto zdrojov dalo vygenerovať odhadom okolo tisíc GWh elektrickej energie.

„Slovensko má veľmi dobré podmienky na výrobu elektrickej energie z vodných zdrojov. To sa dá realizovať aj vďaka malým vodným elektrárňam. Tento potenciál však zatiaľ využívame len približne na štvrtinu, čo je škoda. Ide totiž, na rozdiel od solárnej alebo veternej energie, o pomerne stabilný zdroj dodávky elektrickej energie. Navyše, hydropotenciál, čiže energia obsiahnutá vo vodnom toku, je majetkom Slovenskej republiky. Nositeľka primárnej energie - voda - nie je závislá na dovoze z iných štátov, ako je tomu u doteraz veľmi využívaných energetických zdrojov - plyn, ropa, uhlie, jadrové palivo,“ povedal Peter Dušička z Katedry hydrotechniky STU v Bratislave. „Navyše, pri využívaní malých vodných elektrární dochádza len k minimálnym prenosovým stratám pri dodávke energie, nakoľko sú rozmiestnené po celom Slovensku, obvykle blízko spotrebiska,“ doplnil.

(c) energia

Ďalšie tlačové správy