Skupina Innogy zvýšila polročný zisk

Nemecká energetická spoločnosť Innogy v prvom polroku 2017 zvýšila prevádzkový zisk pred zdanením (EBIT) o štyri percentá na 1,7 miliardy eur. Innogy pôsobí aj na Slovensku.

Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) celej skupiny sa v prvom polroku medziročne zvýšil o dve percentá na 2,4 miliardy eur. Očištený čistý zisk vzrástol o 16 percent na 857 miliónov eur.

Čo sa týka výhľadu skupiny, v ktorej drží 76,8 percenta spoločnosť RWE, v tomto roku firma očakáva rast zisku EBIT o šesť percent na 2,9 miliardy eur.

V Británii firma získala asi 50 000 nových zákazníkov, takže mohla pokročiť v reštrukturalizáciu tamojšej divízie Npower. Innogy zdôraznila, že konkurencia na britskom trhu je stále tvrdá, čo potvrdzujú i výsledky hospodárenia divízie Npower.

Spoločnosť Innogy vznikla v roku 2016 vyčlenením z RWE. Zahŕňa obnoviteľné zdroje energie, energetické siete a maloobchodné aktivity, zatiaľ čo RWE sa sústredí na konvenčné zdroje energie.

ČTK, energia.sk