Podnikateľské združenia vyzývajú na transparentný proces výberu šéfa ÚRSO

Obchodné komory a podnikateľské združenia v nadväznosti na vyhlásené výberové konanie na post predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zaslali predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD) list. V ňom vyzývajú na dodržiavanie princípov transparentnosti a odbornosti v štátnej správe, ktoré by mali byť rešpektované pri výbere vedúcich predstaviteľov štátnych orgánov a verejných inštitúcií.

Ako dnes ďalej informovala Natália Spodniak z Americkej obchodnej komory v SR (AmCham), dostatočný časový priestor na prihlásenie kandidátov, nástroje na kontrolu odbornosti, či možnosť širokej diskusie vrátane následného verejného vypočutia kandidátov, by mali byť štandardnými prvkami výberového procesu pri obsadzovaní vedúcich pozícií nezávislých a regulačných verejných inštitúcií.

Podľa signatárov listu "po problémoch v oblasti regulovaných cien začiatkom tohto roka je obnovenie dôvery nielen energetického sektora, ale aj odberateľov energií, ako aj zvýšenie transparentnosti činnosti tohto úradu, kľúčové".

"Preto máme za to, že napriek odlišnému postupu nominácie a výberu predsedu ÚRSO, by aj kandidát(i) na túto funkciu mal(i) v dostatočnom časovom predstihu absolvovať verejné vypočutie za účasti širokej odbornej verejnosti. Zverejnené podmienky výberového konania však dávajú dôvod obávať sa, že proces výberu neposkytuje dostatočné časové obdobie pre prihlásenie sa, ako ani pre následnú verejnú diskusiu o kandidátoch a ich vízii vedenia ÚRSO," zdôraznili v liste obchodné komory a podnikateľské združenia.

Nadobudnuté skúsenosti z výberu nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ale aj generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), však podľa nich vyššie uvedenú požiadavku ešte viac legitimizujú a podporujú.

"Hlásiac sa k princípom Iniciatívy za vládu zákona Vám a vláde SR ponúkame spoluprácu pri zvýšení transparentnosti procesu výberu nielen v tomto prípade, ale aj pri hľadaní dlhodobého nastavenia procesov a štandardov výberu vedúcich predstaviteľov nezávislých verejných inštitúcií," odkázali signatári v liste premiérovi Ficovi.

Signatármi listu sú predstavitelia Americkej obchodnej komory v SR, Business Leaders Fóra, Francúzsko-slovenskej obchodnej komory, Holandskej obchodnej komory v SR, Podnikateľskej aliancie Slovenska, Slovak Compliance Circle, Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, Slovensko-rakúskej obchodnej komory a Švédskej obchodnej komory v SR.

Copyright © TASR 2017