Mimovládky žiadajú MŽP, aby nepodporilo rozšírenie ťažby domáceho uhlia

Mimovládne organizácie žiadajú ministra životného prostredia Lászla Sólymosa o zohľadnenie viacerých faktov pri posudzovaní možného rozširovania ťažby hnedého uhlia pri Novákoch. Peniaze by sa podľa nich mali investovať do aktivít smerujúcich k dlhodobému rozvoju regiónu, ktoré nepoškodzujú zdravie, nezaťažujú peňaženky spotrebiteľov a nezvyšujú emisie škodlivých látok v ovzduší.

Rozširovanie ťažby hnedého uhlia na Hornej Nitre pred diskusiou o rozvojových programoch, ktoré vytvoria nové pracovné príležitosti a naštartujú dlhodobé aktivity v regióne považujú za nesprávnu cestu. Poukázali pri tom aj na tohtotýždňovéb vyjadrenia šéfa Kúpeľov Bojnice, že otvorenie 12. ťažobného poľa môže podkopať ich deväťstoročnú tradíciu a ohroziť tak ich približne 300 súčasných a možných budúcich 1000 pracovných miest

Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR a Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR v revízii výdavkov na životné prostredie z júla 2017 skonštatovali, že postupné utlmenie výroby elektriny z uhlia prinesie zdravotné úžitky vo výške 500 mil. eur ročne a nižšie výdavky pre odberateľov elektriny o 100 mil. eur ročne. 

Problémy so zdravím, emisiami i štátnou pomocou

Autori listu adresovanom ministrovi životného prostredia poukazujú napríklad na to, že podľa Národného centra zdravotníckych informácií bol v okrese Prievidza v roku 2010 vyšší počet ochorení na zhubné nádory o 21 % u mužov a o 20 % u žien ako bol priemer SR.

Z monitorovaných priemyselných firiem elektrárne v Novákoch spaľujúce domáce hnedé uhlie produkujú až 72 % oxidu siričitého a 8 % prachových častíc. Utlmenie ťažby by znížilo emisie CO2 o 5 % a podporilo tak dosiahnutie klimatických cieľov do roku 2030, ktoré budú aj pre SR vyžadovať mimoriadne úsilie.

Európska komisia navyše vyšetruje podnet Európskeho inštitútu pre ochranu spotrebiteľa a právny štát (EICP) vo veci poskytnutia nelegálnej nepriamej štátnej pomoci pre HBP cez Slovenské elektrárne a poukázala na vysoké ceny energií pre domácnosti v SR a environmentálne škodlivú podporu výroby elektriny z domáceho uhlia na Slovensku.

Útlm ťažby je otázkou času – nie možností

Náklady na realizáciu zámeru odhadované HBP na sumu od 27,2 do 30,2 milióna eur by sa  podľa podpísaných zástupcov mimovládnych organizácií, analytikov a predstaviteľov biznisu dali moužiť na iný, dlhodobý rozvoj regiónu.

V liste zdôraznili, že spravodlivá transformácia priemyselných regiónov sa už deje naprieč Európou. Napríklad česká vláda prijala strategický rámec hospodárskej reštrukturalizácie krajov a pracuje na súvisiacich akčných plánoch. Komisia zase zdôrazňuje, že okrem tradičných fondov EÚ je možné pre ďalší rozvoj banského regiónu využiť napríklad Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii.

„Sme pripravení pomáhať pri návrhu zmysluplného transformačného programu pre región. Momentálne je totiž najlepší čas na diskusie o riešeniach, ktoré nepodkopú dlhodobé pracovné miesta v regióne,“ uviedol Juraj Melichár, koordinátor pre verejné financie organizácie Priatelia Zeme-CEPA.

© energia.sk