Ferenčáková: Energetická únia je integráciou európskej energetiky na druhý pokus

Energetická únia je integráciou európskej energetiky na druhý pokus. "Európska komisia (EK) sa návrhom Energetickej únie usiluje reštartovať úsilie o vybudovanie jednotného trhu s energiami v Európe. Snaha o jeho dokončenie v posledných rokoch nielenže stratila dych, ale v kontexte nepriaznivého hospodárskeho vývoja a rôznorodých národných politických priorít nabrala miestami priam opačný smer," uviedla pre TASR šéfredaktorka portálu energia.sk Lenka Ferenčáková.

Mnohé nedokončené úlohy pri diverzifikácii zdrojov a plnohodnotných fyzických prepojeniach národných plynárenských sietí sa podľa nej potvrdili zoči-voči obavám z rizika zastavenia tranzitu plynu na pozadí vyhrotenej politicko-vojenskej situácie na Ukrajine. Neschopnosť efektívne reagovať na vedľajšie účinky ambicióznych cieľov a politík, najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov, zase viedli k vzniku nesúrodej palety dotačných mechanizmov pre nastupujúce, avšak často nepredikovateľné výrobné zdroje rovnako ako pre konvenčné "záložné" kapacity.

Ďalšou podstatnou črtou konceptu sa stala pokračujúca snaha nepoľaviť v nastavených cieľoch boja s klimatickou zmenou a dekarbonizovať ekonomiku EÚ, ktorá sa vyznačuje vysokou závislosťou od dovozu palív z tretích krajín s jasnou finančnou aj politickou cenou.

"Tu sa postupom času potvrdilo deklarované, avšak v praxi nerealizované porekadlo, že najlacnejšia energia je tá, ktorá sa ušetrí či vôbec nevyrobí. Keďže sa pozornosť politických a ekonomických špičiek sústreďovala a stále primárne koncentruje na budovanie novej výrobnej a prepravnej infraštruktúry, pomerne dlho sa prehliadal potenciál úspor energie či už v podobe významnejších investícií do hospodárnosti budov, efektívnejšej dopravy a predovšetkým do možností pre úspory energie, ktoré má v rukách samotný odberateľ," podotkla.

"Je možné konštatovať, že návrh Bruselu prichádza v najvyššom čase. Otázkou ale je, či nie dokonca neskoro. Národní lídri nemajú veľký záujem preniesť na európske inštitúcie viac právomocí, najmä pokiaľ ide o reguláciu národného trhu, ochranu spotrebiteľov a domáceho priemyslu alebo pokiaľ ide o rozhodovanie o tom, kam budú smerovať prostriedky z európskeho rozpočtu. Sľubov o podpore kritickej či prioritnej infraštruktúry v jednotlivých regiónoch je totiž podstatne viac než dostupných peňazí," podčiarkla Ferenčáková.

Návrh, ktorý je jedným z prvých reálnych plánov, kam mieni EK sústrediť svoje sily, privítalo určite veľa aktérov na energetickom trhu. O jednotlivých návrhoch sa budú v nasledujúcich mesiacoch a rokoch viesť tvrdé rokovania medzi členskými krajinami aj europoslancami. Ešte tvrdší lobing bude v pozadí medzi zainteresovanými subjektmi. S veľkou pravdepodobnosťou tak bude mať plán Energetickej únie značne odlišnú finálnu podobu od predstáv, ktoré sú na stole. "Nie nadarmo sa hovorí, že čert sa skrýva v detailoch," dodala.

Copyright © TASR 2015

Ďalšie tlačové správy