Čistý zisk koncernu RWE za prvých 9 mesiacov dosiahol 2,2 miliardy eur

Nemecký energetický koncern RWE je po 9 mesiacoch na dobrej ceste k naplneniu svojich celoročných cieľov.

Čistý zisk za prvé 3 štvrťroky dosiahol 2,2 miliardy eur po 11 miliónoch eur v rovnakom období vlani. Zisk očistený o jednorazové položky sa zoštvornásobil na 876 miliónov eur.

Za prudkým zvýšením zisku bolo vrátenie daní z jadrového paliva, nárast cien energií a pozitívny vývoj výsledkov dcérskej spoločnosti Innogy.

Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vzrástol na 4,2 miliardy eur z 3,8 miliardy eur.

Koncern potvrdil celoročné prognózy. Naďalej počíta s upravenou EBITDA v pásme 5,4 miliardy eur až 5,7 miliardy eur a upraveným čistým ziskom v pásme 1 miliarda eur až 1,3 miliardy eur.

Copyright © TASR 2017