Česi budú viesť evidenciu nabíjacích staníc pre elektromobily

Verejné nabíjacie stanice pre elektromobily v Česku budú musieť byť v evidencii, ktorú vedie tamojšie ministerstvo priemyslu a obchodu. V evidencii sú zatiaľ klasické čerpacie stanice na benzín a naftu i stanice na plyn. Zmenu prinesie novela zákona o pohonných hmotách, ktorú včera schválil Senát. Normu ešte musí podpísať prezident.

Novela má upraviť aj doterajší register. Prevádzkovatelia púmp budú musieť podľa predlohy po novom oznamovať druhy predávaných pohonných hmôt. Obchodníci s pohonnými hmotami a prevádzkovatelia staníc budú môcť nakupovať stlačený zemný plyn len od držiteľov licencie. Zmení sa aj povoľovanie vzniku čerpacích staníc, riešiť ho budú stavebné úrady podľa stavebného zákona.

Predloha, ktorá reaguje na európsku smernicu o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá, zavedie definície a povinnosti, ktoré súvisia s vytvorením infraštruktúry pre alternatívne palivá. Týka sa to predovšetkým práve elektromobility a definície príslušných pojmov.

Napríklad za bežnú nabíjaciu stanicu pre elektromobily bude podľa novely považovaná stanica, ktorá umožňuje prenos elektriny do elektrického vozidla s výkonom 22 kilowattov (kW) alebo nižším. Nabíjacia stanice s výkonom vyšším než 22 kW budú označené ako vysoko účinné. Predajcovia elektriny nebudú distribútormi pohonných hmôt podľa zákona o pohonných hmotách.

Poslanci vyňali z pôsobnosti zákona súkromné nabíjacie stanice vybudované napríklad doma pre vlastnú spotrebu, v bytových domoch bytových družstiev alebo spoločenstvách vlastníkov, ak sú určené pre ich obyvateľov. Zákona sa tiež nebude vzťahovať na nabíjacie stanice s výkonom do 3,7 kW určené pre nabíjanie jednostopových vozidiel.

ČTK, energia.sk