Celoareálové havarijné cvičenie v Atómových elektrárňach Mochovce

Slovenské elektrárne upozorňujú na celoareálové cvičenie v lokalite Elektrární Mochovce, ktoré sa v súlade s tohtoročným harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení uskutoční vo štvrtok 3. novembra t.r.

Predmetom cvičenia bude simulácia vzniku klasifikovanej udalosti, vyrozumenie a aktivácia členov organizácie havarijnej odozvy, varovanie zamestnancov a precvičenie ochranných opatrení, vrátane cvičnej evakuácie.

Počas cvičenia budú  na území elektrárne spustené sirény  systému varovania a vyrozumenia  s reálnymi akustickými signálmi varovania.

O realizovaní cvičenia boli informované aj obvodné úrady a obce v 5 km  okolí elektrárne a príslušné orgány a organizácie.

Zdroj: Slovenské elektrárne, a.s.