Globálna úroveň emisií CO2 vlani zostala takmer bez zmeny

Celosvetová úroveň emisií zo spaľovania fosílnych palív, ktoré prispievajú k otepľovaniu klímy, vlani už tretí rok za sebou zostala takmer bez zmeny, a to navzdory pokračujúcemu hospodárskemu rastu. Vyplýva to z údajov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).

Globálne emisie oxidu uhličitého pochádzajúce z odvetvia energetiky boli v roku 2016 na približne rovnakej úrovni ako posledné dva roky, čo podľa IEA signalizuje oddelenie vypúšťania škodlivín a ekonomickej aktivity. Je to výsledok rastúcej výroby z obnoviteľných zdrojov, prechodu od uhlia k zemnému plynu, zlepšenia energetickej efektívnosti aj štrukturálnych zmien v svetovej ekonomike.

Celosvetové emisie z energetiky zostali vlani na úrovni 32,1 gigatony, zatiaľ čo ekonomika narástla o 3,1 %.

„Tieto tri roky rovnakých emisií pri rastúcom globálnom hospodárstve signalizujú nadchádzajúci trend a to je určite dôvod na optimizmus, hoci je príliš skoro povedať, že svetové emisie definitívne dosiahli vrchol,“ uviedol šéf IEA Fatih Birol.

V Európe bola úroveň stabilná. Dopyt po plyne síce stúpol asi o 8 %, v prípade uhlia ale klesol o 10 %. Najmä vo Veľkej Británii začal plyn nahrádzať uhlie pri výrobe elektriny, a to vďaka nižšej cene a zavedeniu minimálnej ceny emisií z uhlíka.

U dvoch najväčších znečisťovateľov – USA a Číny – emisie klesli, čím sa vybalansovali s nárastom v ostatných regiónoch. V USA sa minulý rok zaznamenal pokles až o 3 % a  emisie boli na najnižšej úrovni od roku 1992. Dôvodom bolo najmä nahrádzanie uhlia prudko rastúcimi dodávkami bridlicového plynu a atraktívnejšími obnoviteľnými zdrojmi. Pokles v Číne o 1 % malo na svedomí spustenie siedmich nových jadrových blokov do prevádzky.

© energia.sk

Ďalšie tlačové správy


Odborní partneri