Emisie v ETS v roku 2016 klesli o 2,6 percenta

Európska komisia potvrdila celkový medziročný pokles emisií z priemyslu, energetiky a leteckej dopravy o 2,6 %.

Podľa oficiálnych údajov Európskej komisie sa vlani emisie skleníkových plynov zo zariadení, ktoré spadajú do systému obchodovania s emisiami EÚ ETS, čo sú predovšetkým priemyselné podniky, energetické zariadenia, ale tiež leteckí prepravcovia, znížili o 2,6 %.

Potvrdené emisie zo stacionárnych zariadení dosiahli v roku 2016 úroveň 1,75 miliardy ton ekvivalentu CO2, čo predstavovalo medziročný pokles o 2,7 %. Emisiám zo slovenských podnikov a elektrární sme sa bližšie venovali v staršom článku.

Stúpli ale emisie z leteckej prepravy v rámci Európy sa oproti roku 2015 zvýšili – približne o 7,9 %. Potvrdené emisie z týchto letov dosiahli úroveň 61 milióna ton CO2. V rámci ETS sú registrované európske aerolinky aj viac než 240 komerčných prepravcov z ostatných krajín, ktoré lietajú v Európskom hospodárskom priestore.

Podľa EK bolo dňa 12.5.2017 v obehu celkovo 1,693 miliardy emisných povoleniek. K zníženiu ich počtu v predchádzajúcich rokoch o 900 miliónov prispel backloading. Od januára 2019 začne fungovať trhová stabilizačná rezerva, ktorá by mala nadbytok povoleniek na trhu opäť znížiť.

© energia.sk

Odborní partneri