Miroslav Obert: Prenosová sústava zvládla veternú smršť bez problémov

Nedávny silný vietor nespôsobil spoločnosti SEPS väčšie problémy ani žiadne poškodenia infraštruktúry. Veľký prebytok výkonu dispečeri riešili aktivovaním záporných regulačných rezerv. Situáciu priblížil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Miroslav Obert.

Posledný októbrový víkend sa najmä západným a stredným Slovenskom prehnali silné búrky a vietor, ktoré na mnohých miestach spôsobili výpadky dodávok elektriny. Ako sa SEPS pripravuje na obdobné poveternostné javy?

Energetické technológie prenosovej sústavy (aj distribučných sústav) sú budované podľa noriem, ktoré definujú odolnosť proti vetru, ochranu pred bleskom a aj iné ochranné parametre, takže predpovede silného vetra ani búrky nevyvolávajú potrebu špeciálnych opatrení. Samozrejme je tu možnosť zlyhania prvkov pri enormnom zaťažení, to sa vylúčiť nedá a pre tieto prípady sú vytvorené systémy opatrení pre obnovu prevádzky zlyhaných zariadení. Tieto súbory opatrení sú prijaté u všetkých prevádzkovateľov energetických systémov. Energetické diela sú teda vybudované a prevádzkované tak aby plnili svoju úlohu aj v extrémnom počasí. Zvyšovanie odolnosti má dopad na náklady a tak je nutné postupovať efektívne a hospodárne, teda s akceptovateľnou mierou rizika.

K výpadkom v zásobovaní elektrinou občas dochádza, no sú to obvykle lokálne problémy, ktoré nezasahujú veľké územia. Nedá sa to porovnať s poruchami v svetovom meradle.

Prijali ste nejaké špeciálne preventívne opatrenia pre zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy?

Ako som uviedol, špeciálne opatrenia nemáme dôvod uplatňovať. V prípade prenosovej sústavy je pri extrémnom počasí najzraniteľnejšie vedenie, ktoré prechádza blízko horského hrebeňa a jeho pád by mal nepríjemné následky. Prenosová sústava je budovaná tak, že aj zlyhanie jedného prvku by mala zvládnuť bez prerušenia prenosu (pri príprave prevádzky kontrolujeme bezpečnostné kritérium n-1 a riadime prevádzku tak, aby bolo plnené).

Bolo nutné využiť nápravné opatrenia? Ak áno, aké?

Nie, nebolo potrebné využiť žiadne nápravné opatrenia.

Zaznamenali ste poškodenia infraštruktúry prenosovej sústavy, napríklad vedení, stožiarov, staníc a podobne?

Silný vietor sme aj tento raz zvládli bez problémov, nedošlo k žiadnemu poškodeniu zariadení, ani k poruchám.

Z dôvodu silného vetra dosiahla výroba elektriny vo veterných parkoch hlavne na severe Nemecka rekordné objemy. Ako sa to prejavilo na neplánovaných tokoch na Slovensko? Poľsko aj Česko nedávno sprevádzkovali na hraniciach tzv. PST transformátory, ktoré majú ich sústavy chrániť pred preťažením...

Celoeurópska prepojená sústava je obrovský systém, ktorého správanie  ovplyvňuje množstvo faktorov. Na jej malom úseku, aký predstavuje prenosová sústava SR, je ťažké jednoznačne určiť, čo konkrétne ktorý jav pozorovaný u nás spôsobilo a aká je jeho závislosť na výrobe elektriny z veterných parkov v Nemecku.

V noci z 29. 10. na 30. 10. sme zaznamenali veľký prebytok výkonu (do 400 MW, čo predstavuje asi 10 % z celoročného maxima). Sústava bola v odchýlke, ale aktivovaním záporných regulačných rezerv sme situáciu zvládli. Nemožno však jednoznačne tvrdiť, že problémy spôsobila práve vysoká výroba v nemeckých veterných parkoch.

PST inštalované v ČR a v Poľsku majú vplyv aj na našu sústavu, pretože limitujú veľkosť dominantného toku zo severozápadu na juhovýchod Európy, ktorého významná časť sa uzatvára aj cez slovenskú prenosovú sústavu. Zatiaľ pociťujeme určité zmiernenie, tak ako poľská a česká prenosová sústava. No sú to regulovateľné zariadenia a úplne nové, ich riadenie sa optimalizuje a preto je na analýzy priskoro.

Miroslav Obert je od januára 2017 generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

© energia.sk