Názor: Zmení plyn z USA európsky trh?

Ak by sa legislatívne povolil export amerického bridlicového plynu, ako by sa podľa vás zmenil súčasný trh so zemným plynom v Európe? V nadväznosti na informáciu, že stredoeurópske krajiny lobujú v USA za dovoz amerického bridlicového plynu, sme túto otázku položili vybraným expertom.

Ján Pišta (SSE)

„Nemyslím si, že takýmto lobingom európske krajiny niečo dosiahnu. USA s veľkou pravdepodobnosťou začnú exportovať plyn z bridlíc, no do Európy toho veľa nepríde, ak vôbec dačo. V Ázii je totiž možné dosiahnuť takmer dvakrát vyšší profit oproti exportu do Európy. Dlhodobé zmluvy, ktoré Američania už na tento export LNG uzatvárajú (masívne začnú plyn vyvážať od roku 2017), takmer všetky smerujú do Ázie. Hlavne do Japonska, Južnej Kórey, Taiwanu, Indie...

Európa lobuje za dovoz plynu z USA

Európa reaguje na meniacu sa situáciu na trhu so zemným plynom. V posledných týždňoch sa objavili informácie, že krajiny strednej a východnej Európy chcú dovážať bridlicový plyn z USA. Vzniknúť má aliancia, ktorá by sa vo Washingtone zasadzovala za zmenu americkej legislatívy a postupné uvoľnenie tamojších obmedzení na vývoz tejto komodity. Členmi tejto aliancie by medzi inými štátmi aj Slovensko a Česko. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Washingtone pre portál energia.sk potvrdilo, že stretnutie diplomatov, ktorého témou bola nová situácia na energetickom trhu, sa naozaj uskutočnilo. Bližšie detaily ale komentovať nechcelo. Viac sa dočítate v našom článku.

Európa potrebuje lacný plyn ako protiváhu sile Gazpromu, no LNG a to nielen z USA túto úlohu nenaplní.“

Ján Pišta je riaditeľom sekcie „Nákup a manažment portfólia“ v spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.

Ján Klepáč (SPNZ)

„Abstrahujme od politického rozmeru tohto problému a držme sa faktov. Jediný spôsob, ako dopraviť americký bridlicový plyn na európsky kontinent sú lodné tankery so skvapalneným zemným plynom LNG. Tie však potrebujú na európskej strane splyňovacie (regazifikačné) terminály. V Európe existuje 21 takýchto terminálov so súhrnnou kapacitou 190 mld. m3. Rozostavaných je ďalších sedem terminálov so spoločnou kapacitou 35 mld. m3. Všetky tieto terminály sú umiestnené v západnej a južnej Európe. Terminály, ktoré by mohli fyzicky dopraviť americký plyn aj do štátov strednej a východnej Európy sú rozostavané dva: poľský terminál Swinoujscie na pobreží Baltského mora (do prevádzky by mal byť uvedený do konca r. 2014 s kapacitou 5 mld. m3) a chorvátsky terminál Omišalj na pobreží Jadranského mora (ide o plávajúci terminál s počiatočnou kapacitou 1 až 2 mld. m3). Pre úplnosť treba dodať, že celková spotreba zemného plynu v Európe v ostatných rokoch je okolo 530 mld. m3.

Z horeuvedených faktov vyplýva, že príchod amerického bridlicového plynu zasiahne spotové trhy na západoeurópskych huboch, strednej a východnej Európy sa dotkne len čiastočne. Pritom tie by to potrebovali najviac, lebo cenová politika Gazpromu znevýhodňuje štáty, ktoré sú závislé na ruských dodávkach zemného plynu, platia podstatne vyššie ceny, ako západoeurópske štáty, ktoré majú diverzifikované portfólio dodávok zemného plynu.

V každom prípade príchod amerického bridlicového plynu zvýši konkurenciu na európskom trhu s plynom a vyvolá tlak na ceny. Čo sa týka štátov strednej a východnej Európy, skvapalnený zemný plyn ich závislosť na ruskom zemnom plyne neodstráni, ale zníži. V súčinnosti s využitím domácich zdrojov plynu a uplatnením opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti to však môže byť celkom zaujímavé zníženie.“

Ján Klepáč je výkonným riaditeľom Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ).

Václav Bartuška (diplomat)

„Vo všeobecnosti, každý dodatočný objem zemného plynu, ktorý doputuje na územie EÚ zlepšuje situáciu nás odberateľov. Príkladom môže byť prudký pokles spotových cien po roku 2008, keď USA prestali dovážať LNG a katarský LNG výrazne zmenil pomer cien v Európe.

Čo sa týka importu LNG z USA, Česká republika sa neusiluje o priame dodávky, nemáme žiadny LNG terminál a naše kontrakty s Ruskom a Nórskom nám dávajú značnú stabilitu. Ale veríme, v súlade s tým, čo som napísal v predchádzajúcom odstavci, že dodatočné objemy plynu na trh EÚ zlepšujú situáciu nás všetkých. Náš trh je dnes primárne prepojený s nemeckým, určujúca cena pre ČR je NCG. Je určite pravdou, že 'svetový trh' s plynom neexistuje, vidíme tri rozdielne cenové zóny (USA, Európa, východná Ázia), každopádne bez prílivu bridlicového plynu na americký trh by sme dnes neboli svedkami toho, že Gazprom a Statoil výrazne menia podmienky svojich kontraktov pre zákazníkov v západnej časti EÚ.“

Václav Bartuška je zvláštnym veľvyslancom Českej republiky pre energetickú bezpečnosť.

Mário Matušinec (VEMEX ENERGO)

„Postrehli sme záujem, hlavne z Českej strany, o dovoz LNG z USA ako určitú formu diverzifikácie tokov komodity aj zo západu.

Všetky tieto aktivity vedú k nalievaniu likvidity do trhov so zemným plynom, čím priamo alebo nepriamo ovplyvňujú obchodovanie a v konečnom dôsledku aj koncových zákazníkov a ich ceny.

Zemného plynu je aktuálne v Európe dostatok a to hlavne zvýšením dodávok zo strany Gazpromu v roku 2013 na úroveň okolo 161 mld. m3 a  tohtoročnou miernou zimou. Toto tvrdenie potvrdzuje aj aktuálny vývoj cien na trhu so zemným plynom, kedy v zimných mesiacoch sme na cenových úrovniach letného plynu. Čiže z uvedeného vyplýva, že pri cenách plynu cez 28,00 EUR/MWh bude určite snaha tejto, LNG Allies, alebo iných organizácií minimalizovať dopad vysokých cien zvýšením dodávok z iných zdrojov, ale pri dlhodobo nízkych cenách pod úrovňou 25,00 EUR/MWh, ako sa obchoduje dnes, je otázny záujem vývozcov o umiestnenie svojich zdrojov v Európe.

Samozrejme, je potrebné sa na celú vec pozrieť z dlhodobého hľadiska. Tu je jednoznačná odpoveď, že je dobré vykonávať kroky vedúce k diverzifikácii zdrojov. Je ale potrebné si uvedomiť aj to, že dovoz z východu len tak ľahko nenahradíme a prečo by sme to aj robili,  ak sa obe strany dokážu dohodnúť na obojstranne výhodných podmienkach s cieľom dlhodobej spolupráce.“

Mário Matušinec je riaditeľom nákupu a logistiky VEMEX ENERGO.

Jozef Badida (analytik)

„V dnešnej dobe môžeme byť radi, že do Európy prúdi aspoň potrubný plyn, lebo ten skvapalnený starý kontinent úspešne obchádza. Veď využitie európskych LNG terminálov je na úrovni 20 %. Keďže ázijský trh ponúka exportérom amerického LNG lepšie marže, dá sa očakávať, že väčšina dodávok bude smerovať práve do tejto oblasti. Samozrejme, kartami môže zamiešať viacero neznámych, napr. boj proti klimatickým zmenám, opätovné spustenie jadrových elektrární v Japonsku, ale aj ďalšie LNG dodávky z východnej Afriky...“   

Jozef Badida je nezávislý energetický analytik.

Miroslav Kulla (RWE Gas Slovensko)

„Znížili by sa veľkoobchodné ceny kvôli zvýšeniu konkurencie na trhu."

Miroslav Kulla je konateľom RWE Gas Slovensko

© energia.sk
Foto: Flickr/Eric Kilby (licencia Creative Commons)

  • Autor: Názor

    "Názor" je kratší obsahový formát portálu energia.sk, ktorého cieľom je prezentovať stanoviská a názory odborníkov tretích strán. Text vyjadruje stanovisko jeho autora, nie stanovisko portálu energia.sk.

Odborní partneri