Názor: Ladislav Židek: Pri OZE treba znova nastaviť čisté vzťahy

Je nesmiernou škodou, že sa do využívania OZE dostali bezcharakterní ľudia, ktorí vykrádajú verejné financie aj dary zeme.

Súhlasím v podstate so všetkým, čo píše pán Hudec. Dovoľujem si však predložiť niekoľko svojich myšlienok, bez rešpektovania ktorých sa využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) dostane presne tam, kam sa dostalo.

Využívanie OZE obsahuje v podstate využívanie veľmi krehkej a zdevastovanej prírody, ktorú tu spôsobilo bezbrehé plytvanie darmi zeme ľudstvom za posledných nie viac ako 100 – 150 rokov. Ľudstvo vo svojej honbe za majetkom a bohatstvom stratilo zdravý rozum a myslelo si, že tieto dary zeme sú nevyčerpateľné. Napriek tomu, že primerane inteligentní a primerane chápaví ľudia ustavične kričali, že takto sa nemôže nakladať s darmi zeme, bezbrehé plytvanie ustavične pokračuje a naberá na obrátkach.

Je nesmiernou škodou, že sa do využívania OZE dostali bezcharakterní ľudia, ktorí okrem svojho bohatnutia nevidia nič iné. A tak ako vykrádajú verejné financie (a tým všetkých ľudí), veľmi často vykrádajú aj dary zeme.

Inak sa totiž nedá nazvať napr. ťaženie dreva, ktoré by mohlo slúžiť na nábytok, a jeho následné mletie vysokovýkonnými strojmi na terciálne drevné štiepky a ich mrhanie v mokrej podobe na výrobu elektriny a na vykurovanie. Robí sa to preto, lebo s vysokou dotáciou za elektrinu, dokážu jej výrobcovia preplatiť napr. píly či iný drevospracujúci priemysel. Robia tak mnohí podnikatelia a ide to na celom Slovensku do takých rozmerov, že slušným ľuďom sa rozum zastavuje. Je jasné, že ak by vlastníci či správcovia lesov dodržiavali aspoň svetské zákony, keď už nie božie, tak by tak nemohli robiť.

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie by mali robiť len ľudia s vysokým statusom environmentálneho povedomia a čistých mravov, inak sa celý systém dostane do situácie ako sa dostal na Slovensku. Výraznou mierou tomu napomohli veľmi štedré povinné výkupné ceny za dodanú elektrickú energiu do sietí z fotovoltických panelov a z biomasy, čo sa nemohlo stať bez výrazných klientelistických a korupčných vplyvov. Varoval som opakovane na mnohých úrovniach k čomu dôjde a bol som terčom posmechu a útokov zo strany najrôznejších „tiež podnikateľov, tiež environmentalistov, tiež bankárov a tiež politikov“.

Nezostáva nám nič iné, len sa vrátiť k podstate využívania obnoviteľných zdrojov energie a znova nastaviť čisté vzťahy, inak sa nič nezmení a „žraloci“ budú drancovať toto naše milé Slovensko ďalej (prirodzene aj obyčajných ľudí), lebo tí to ako jednu zo svojich „istôt“, aj tak v konečnom dôsledku zaplatia.

Ladislav Židek je generálny riaditeľ združenia BIOMASA.

  • Autor: Názor

    "Názor" je kratší obsahový formát portálu energia.sk, ktorého cieľom je prezentovať stanoviská a názory odborníkov tretích strán. Text vyjadruje stanovisko jeho autora, nie stanovisko portálu energia.sk.

Odborní partneri