Rastislav Hanulák: Regulačná dilema alebo „Kázeň musí být!“

Predseda úradu Jozef Holjenčík dostal od premiéra ťažko splniteľnú úlohu. Ak chce dobrovoľne vyhovieť želaniu vlády a vyhnúť sa tak „krutému zásahu do regulačného rámca“ zákonom, musí vrátiť podmienky regulácie na úroveň roka 2016. Minimálne pre distribúciu elektriny a plynu. Obyčajným zrušením cenových výmerov to však nepôjde.

Zákon o regulácii hovorí jasne. Cenové rozhodnutia vydané pre minulé regulačné obdobie platia len v tomto regulačnom období, ani o deň dlhšie. Na tejto zásade nezmení nič ani šikovná formulácia prechodného ustanovenia vyhlášok úradu, ktorá ponecháva staršie rozhodnutia v platnosti, pokiaľ nové chýbajú alebo sú zrušené. Čo zákon zrušil, vyhláškou neobnovíš. Úrad však už dnes mešká s vydaním veľkého počtu cenových rozhodnutí pre iné subjekty, ktoré tak od januára nemajú podklad pre fakturáciu.

Vládne zadanie je však striktné, ako teda na to? Spätne k 1. januáru to nepôjde, pretože cenové rozhodnutia sú právoplatné a k dispozícii nie sú žiadne opravné prostriedky. Do úvahy preto prichádza len zmena do budúcnosti, čo samé o sebe sľubuje nemalé komplikácie (jeden rok, dve ceny). Lenže ako prispôsobiť kritéria cenotvorby a jej pravidlá na podmienky roka 2016, pokiaľ tu máme platné vyhlášky na rok 2017 a tie distribučkám kritizovaný postup umožňujú?

Tá autoremedúra vyzerala tak nádejne...

  • Rastislav Hanulák

    Autor je advokát, viac ako 10 rokov sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti energetiky.