Rastislav Hanulák: Nová vyhláška ÚRSO? Zle, zle, zle

ÚRSO sa novou vyhláškou snaží „oživiť“ cenové výmery z minulého roka. Ale to nejde. Ak raz zákon obmedzil platnosť cenových rozhodnutí na regulačné obdobie, žiadna vyhláška na tom nič nezmení. Ani keď si ju vymodlí sám pán premiér.

Opakujem sa, ale nedá mi. Zákon o regulácii hovorí jasne. Cenové rozhodnutia vydané pre minulé regulačné obdobie platia len v tomto regulačnom období, ani o deň dlhšie. Darmo bude vyhláška podpísaná dlhoročným predsedom obnovovať platnosť starých rozhodnutí, právne to nebude mať žiaden efekt. Vyhláška je vyhláška, zákon je zákon. Právoplatné cenové rozhodnutia platné od januára sú tak naďalej platné a záväzné.

Jediné schodné riešenie je takéto. Cenové rozhodnutia je potrebné od počiatku zrušiť pre ich nezákonnosť. Napríklad v otázke regulačných odpisov, keďže odpísaný majetok zahrnutý do ceny možno len ťažko označiť za oprávnený náklad. A nástroj? Protest prokurátora. Alebo, ak sa toľko bránime konštatovaniu nezákonnosti, schváľme zákon v skrátenom konaní, ktorý zrušenie rozhodnutí dodatočne umožní.

Až potom môžeme uvažovať o nastavení nových pravidiel cenotvorby aj bez trúsenia chaotických správ o návrate k ističom. Dovtedy môže ÚRSO vydať predbežné opatrenia, ktorými provizórne vráti ceny do roku 2016. Iba vyhláškou sa to urobiť nedá.

No Pat a Mat.

  • Rastislav Hanulák

    Autor je advokát, viac ako 10 rokov sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti energetiky.