Rastislav Hanulák: Nediskutovať o novej legislatíve, to je taký Holjenčíkov štýl

Zamestnávatelia minulý týždeň vyzvali ministra, aby s nimi rokoval o novele zákone o regulácii. Ten to však odmietol.

Presne takto v posledných rokoch pracoval regulačný úrad pod vedením Jozefa Holjenčíka. S odbornou verejnosťou nediskutoval, zmeny neodôvodňoval, dopady nezisťoval. Politiky a koncepcie predkladal na pripomienkovanie zásadne cez sviatky. Kauza spackanej cenotvorby je len ľahším symptómom tohto prístupu, tie vážnejšie ukazujú na celkové zaostávanie odvetvia a finančnú neúnosnosť systému. Naše svojské chápanie nezávislosti regulátora je v zahraničí na smiech. A to sú pred nami ďalšie veľké výzvy ako napríklad energetická únia.

Je najvyšší čas to zmeniť. Slovensku naozaj nepomôže prijatie novely v skrátenom konaní, ani  bezdôvodné vynechávanie prezidenta z procesu menovania nového vedenia úradu. Energetika je sieťové odvetvie a rozhodnutia regulátora ovplyvňujú nielen účty domácností, ale majú aj makroekonomický dosah. Rekonštrukciu si už roky pýta celé vedenie úradu vrátane regulačnej rady.

Ministerstvo by preto odbornú verejnosť, zamestnávateľov a spotrebiteľskú obec nemalo obchádzať. Azda sa domnieva, že má dostatok expertov na zvládnutie súčasnej krízy?

Argumentovať tým, že sa väčšina môže vyjadriť v rámci medzirezortného pripomienkového konania znamená ignorovať platný právny stav a poznatky z jeho fungovania. Pripomienkovať sa dá len vopred pripravený materiál, podnety nad rámec nie sú prípustné. Navyše, nedávne skúsenosti ukazujú, že výnimkou nie je ani skracovanie pripomienkového konania, či jeho úplné vypustenie (viď „staronové“ vyhlášky ÚRSO prijaté vo februári). Takýto prístup len dokresľuje pretrvávajúce mocenské a nie partnerské nastavenie kompetentných.

Dnes je už každému jasné, že Jozef Holjenčík neviedol regulačný úrad dobre. Poučme sa z toho. To posledné čo energetika po jeho odchode potrebuje, je regulácia pod vedením ďalšieho politického nominanta. Naozaj nie je možný kompromis s profesionálnym riadením? V zdravotníctve, ako sa zdá, to možné je a väčšina sa v tejto chvíli naozaj uspokojí len so zmenou doterajších spôsobov. Tak diskutujme, vážení!

  • Rastislav Hanulák

    Autor je advokát, viac ako 10 rokov sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti energetiky.