Rastislav Hanulák: Byrokracia vs. podnikateľ, 322 : 0

Tristodvadsaťdva. Presne toľko povinností musia za rok 2016 splniť podnikatelia v elektroenergetike.

Tristodvadsaťdva je počet povinností, ktoré zaviedol jeden úrad vedený už roky tým istým človekom, svojimi vyhláškami a rozhodnutiami. Tristodvadsaťdva je počet povinností, ktoré sú spojené s oznámením určitých skutočností úradu alebo iným štátnym a pološtátnym subjektom (OKTE, SEPS, distribučky), pre ktoré predpis ustanovuje konkrétny termín v kalendári. Zdravý rozum zostáva stáť...

Bežný dodávateľ elektriny má počas roka dvadsaťsedem termínovaných notifikačných povinností. Ak k tomu započítame povinnosti uložené zákonom a predpismi EÚ (pozor! len tými z oblasti energetiky), má už povinností šesťdesiatštyri. A ďalších šesťdesiattri, ktoré sa na žiadny dátum v kalendári neviažu, pretože závisia prevažne od nejakej zmeny. Ale splniť ich treba všetky, pretože orgán kontroly nemá na výber a pokutu uložiť musí. Ostáva tak dúfať, že zohľadní, že to bol len prvý či druhý prehrešok a odberateľa sa nijak nedotkol. Inak bude pokuta výrazne vyššia, v rámci správnej úvahy.

A čo keď je orgán kontroly totožný s orgánom, ktorý veľkú časť povinností vymýšľa? Dá sa predsa odvolať. K pánu predsedovi...

Dokedy to máme znášať?

  • Rastislav Hanulák

    Autor je advokát, viac ako 10 rokov sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti energetiky.