Názor: Peter Dzurko: Ostrovný systém poskytuje sebestačnosť vo výrobe elektriny

Ostrovná prevádzka funguje na miestach, ktoré nie sú pripojené do elektrickej distribučnej siete. Vo výrobe elektriny je tzv. systém “off-grid“ sebestačný. Na jej výrobu môže využívať fototovoltaické panely, prípadne iný obnoviteľný zdroj. Hovorí pre portál energia Peter Dzurko, špecialista spoločnosti Schneider Electric. Kompletný prepis rozhovoru s Petrom Dzurkom o problematike ostrovných systémov vám prinesieme v blízkej budúcnosti.

Peter Dzurko o ostrovných systémoch

Zdroj: energia.sk/Michal Jesenič

Peter Dzurko pôsobí ako manažér pre projekty energeticky efektívnych riešení v slovenskej pobočke spoločnosti Schneider Electric. (viac informácií)

  • Autor: Názor

    "Názor" je kratší obsahový formát portálu energia.sk, ktorého cieľom je prezentovať stanoviská a názory odborníkov tretích strán. Text vyjadruje stanovisko jeho autora, nie stanovisko portálu energia.sk.

Odborní partneri