Rastislav Hanulák

  • Rastislav Hanulák

    Rastislav (1980) je advokát s viac než 10-ročnými skúsenosťami s právnym poradenstvom v oblasti energetiky. Už niekoľko rokov sa podieľa na príprave legislatívy, spolupracuje s viacerými profesnými združeniami a pravidelne prednáša na rôznych odborných konferenciách. Rastislav je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.