Martin Ondko

  • Martin Ondko (Magna Energia a.s.)

    Martin Ondko je predseda predstavenstva spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s. Zároveň je predsedom výkonnej rady Združenia miestnych distribučných sústav (ZMDS).