MAGNA ENERGIA sa nezúčastní na aukcii plynu pre domácnosti

Tretí najväčší alternatívny dodávateľ energií na Slovensku – spoločnosť MAGNA ENERGIA – sa nezúčastní pripravovanej elektronickej aukcie dodávky plynu pre domácnosti, ktorú začiatkom novembra plánujú prevádzkovatelia aplikácie FiiFree v spolupráci s portálom Krotitelia Energií. Tí svoj zámer oznámili ešte koncom septembra na tlačovej konferencii.

Organizátori aukcie nám svoju ponuku zaslali v utorok 24. októbra. Po preštudovaní obchodných podmienok a návrhu sprostredkovateľskej zmluvy sme sa rozhodli, že sa aukcie nezúčastníme,“ vysvetľuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ MAGNA ENERGIA Martin Ondko.

Podľa medializovaných informácií by v rámci aukcie mali dodávatelia plynu ponúknuť domácnostiam výhodnejšie ceny plynu, pretože sa prostredníctvom nej dostanú k veľkému počtu zákazníkov naraz. Vďaka tomu by domácnosti dokázali ušetriť stovky eur ročne. Organizátori aukcie však od dodávateľov požadujú sprostredkovateľský poplatok vo výške dvoch eur bez DPH za každú sprostredkovanú MWh. Vychádzať by sa malo z údajov, ktoré pre účely aukcie zadali odberatelia plynu. „Výška provízie bude tlačiť cenu plynu ponúknutého v aukcii smerom nahor. Navyše, vychádzať bude z údajov, ktoré nemusia byť presné a zodpovedať reálnej spotrebe prihlásených odberateľov. Obávame sa preto, že aukcia nedokáže vygenerovať férové ceny tak pre dodávateľov ani pre odberateľov energií. Z tohto dôvodu sa jej nezúčastníme,“ hovorí Martin Ondko.

MAGNA ENERGIA domácnostiam, ktoré chcú získať lepšie ceny, odporúča, aby sa na dodávateľov so žiadosťou o nacenenie plynu obrátili priamo. Ak totiž využijú služby akýchkoľvek sprostredkovateľov, musia počítať s tým, že do cenotvorby bude vstupovať v istej forme aj sprostredkovateľský poplatok. „Žiaden zo sprostredkovateľov nepracuje zadarmo, to je logické. Jeho odmenu síce platí dodávateľ, no ten si ju zvykne rôznou formou započítať do ceny svojich služieb. Práve na to by si mal dať každý pri uzatváraní zmluvy pozor,“ dodáva Martin Ondko.

Zdroj: MAGNA ENERGIA a.s.

Odborní partneri